În conformitate cu prevederile art. 7 din H.G. nr. 286/2011, Ministerul Fondurilor Europene, cu sediul în Bd. Ion Mihalache nr. 15 – 17, sect. 1, organizează în data de 10.09.2015, ora 10,00 (proba scrisă), concurs de recrutare pentru ocuparea următoarei funcţii de natură contractuală vacantă:

  • Referent, clasa IA, la Biroul Investiţii, Protocol şi Administrativ – Direcţia Management Contracte, Investiţii şi Protocol.

Condiţiile de participare şi de desfăşurare a concursului, bibliografia şi alte informaţii necesare sunt afişate la sediul instituţiei şi pe site-ul www.fonduri-ue.ro.

Dosarele de concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunţ, la sediul ministerului. (termen limită 02.09.2015)

19.08.2015:   Anunt concurs

04.09.2015:   Rezultat selecție dosare

11.09.2015:   Rezultat proba scrisă

16.09.2015:   Rezultat interviu

18.09.2015:   Rezultat final

Posturile vacante în administrația publică