În conformitate cu prevederile art. 43 din H.G. nr. 611/2008, Ministerul Fondurilor Europene, cu sediul în Bd. Ion Mihalache nr. 15 – 17, sect. 1, organizează în data de 28 septembrie 2015, ora 10,00 (proba scrisă), concurs de recrutare pentru ocuparea următoarei funcţii publice vacantă:

  • Expert, clasa I, grad profesional superior – Biroul Coordonare Proiecte Energie, Direcţia de Coordonare Sistem pentru Programe de Infrastructură Mare, Direcţia Generală Programe Infrastructură Mare

Condiţiile de participare şi de desfăşurare a concursului, bibliografia şi alte informaţii necesare sunt afişate la sediul instituţiei şi pe site-ul www.fonduri-ue.ro.

Dosarele de concurs se depun în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ, la sediul ministerului. (termen limită 24 septembrie 2015)

17.09.2015: Anunt concurs

25.09.2015: Rezultat selectie dosare

29.09.2015: Rezultatul probei scrise

01.10.2015: Rezultat interviu

07.10.2015: Rezultat final

Posturile vacante în administrația publică