În conformitate cu prevederile art. 3 din O.U.G. nr. 45/2008, Ministerul Fondurilor Europene, cu sediul în Bd. Ion Mihalache nr. 15 – 17, sect. 1, organizează în data de 02 noiembrie 2015, ora 10,00 (proba scrisă), concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice vacante:

  • consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Verificare Achiziţii Publice, Direcţia de Management Financiar, Direcţia Generală Programe Competitivitate
  • consilier, clasa I, grad profesional principal - Compartimentul Verificare Achiziţii Publice, Direcţia de Management Financiar, Direcţia Generală Programe Competitivitate
  • consilier, clasa I, grad profesional superior - Compartimentul Verificare Achiziţii Publice, Direcţia de Management Financiar, Direcţia Generală Programe Competitivitate
  • consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Monitorizare Proiecte, Direcţia Monitorizare Implementare Proiecte, Direcţia Generală Programe Competitivitate
  • consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Coordonarea şi Monitorizarea Capacităţii Administrative, Serviciul de Coordonare Sistem pentru Programe Competitivitate şi Evaluare Proiecte, Direcţia Generală Programe Competitivitate

Condiţiile de participare şi de desfăşurare a concursului, bibliografia şi alte informaţii necesare sunt afişate la sediul instituţiei şi pe site-ul www.fonduri-ue.ro.

Dosarele de concurs se depun în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ, la sediul ministerului. (termen limită 28 octombrie 2015)

21.10.2015: Anunt concurs

29.10.2015: Rezultat selectie dosare

03.11.2015: Rezultat proba scrisă Compartimentul Coordonarea şi Monitorizarea Capacităţii Administrative

03.11.2015: Rezultat proba scrisă Serviciul Monitorizare Proiecte

04.11.2015: Rezultat probă scrisă Compartimentul Verificare Achiziții Publice

06.11.2015: Rezultat interviu Serviciul Monitorizare Proiecte

06.11.2015: Rezultat interviu Compartimentul Coordonarea şi Monitorizarea Capacitații Administrative

06.11.2015: Rezultat contestații Compartimentul Verificare Achiziții Publice

09.11.2015: Rezultat interviu Compartimentul Verificare Achiziții Publice

11.11.2015: Rezultat contestație interviu Compartiment Verificare Achiziții Publice

12.11.2015: Rezultate finale

Posturile vacante în administrația publică