În conformitate cu prevederile art. 43 din O.U.G. nr. 611/2008, Ministerul Fondurilor Europene, organizează în data de 17 noiembrie 2015, ora 10,00 (proba scrisă), concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice temporar vacante:

  • consilier, clasa I, grad profesional principal – Organismul Intermediar Timişoara, Compartimentul Monitorizare şi Verificare Tehnică
  • consilier, clasa I, grad profesional principal - Organismul Intermediar Timişoara, Compartimentul Verificare Financiară
  • consilier, clasa I, grad profesional principal - Organismul Intermediar Sibiu, Compartimentul Evaluare Proiecte şi Funcţii Suport
  • consilier, clasa I, grad profesional principal – Organismul Intermediar Bacău, Compartimentul Verificare Financiară

Condiţiile de participare şi de desfăşurare a concursului, bibliografia şi alte informaţii necesare sunt afişate la sediilel organismelor intermediare şi pe site-ul www.fonduri-ue.ro.

Dosarele de concurs se depun în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ, la sediile organismelor intermediare (termen limită 12 noiembrie 2015).

05.11.2015: Anunt concurs

 

Posturile vacante în administrația publică