În conformitate cu prevederile art. 3 din O.U.G nr. 45/2008, Ministerul Fondurilor Europene, cu sediul în Bd. Ion Mihalache nr.15-17, sector 1, organizează în data de 03 noiembrie 2016, ora 10,00 (proba scrisă), concurs de recrutare pentru ocuparea următoarei funcţii publice vacante:

  • expert, clasa 1, grad profesional asistent - Serviciul Asigurarea Capacității Administrative, Direcția Economică și Resurse Umane

Condiţiile de participare şi de desfăşurare a concursului, bibliografia şi alte informaţii necesare sunt afişate la sediul instituţiei şi pe site-ul www.fonduri-ue.ro.

Dosarele de concurs se depun în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ, la sediul Ministerului Fondurilor Europene, bd. Ion Mihalache nr. 15 – 17, sect. 1, București (termen limită 31 octombrie 2016).

24.10.2016: Anunţ concurs

01.11.2016: Rezultat selecţie dosare

04.11.2016: Rezultat proba scrisă

08.11.2016: Rezultat contestație

10.11.2016: Rezultat interviu

15.11.2016: Rezultat final 

 

 

Posturile vacante în administrația publică