În conformitate cu prevederile din H.G. nr. 611/2008, Ministerul Fondurilor Europene, cu sediul în Bd. Ion Mihalache nr.15-17, sector 1, organizează în data de 15 decembrie 2016, ora 10,00 (proba scrisă), concurs de recrutare pentru ocuparea următoarei funcţii publice vacante:

  • consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul de Programare şi Pregătire Proiecte POIM, Direcţia Programare, Evaluare şi Aprobare POIM, Direcţia Generală Programe Infrastructură Mare

Condiţiile de participare şi de desfăşurare a concursului, bibliografia şi alte informaţii necesare sunt afişate la sediul instituţiei şi pe site-ul www.fonduri-ue.ro.

Dosarele de concurs se depun în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ, la sediul Ministerului Fondurilor Europene, bd. Ion Mihalache nr. 15 – 17, sect. 1, București. (termen limită 12 decembrie 2016)

05.12.2016: Anunţ concurs

13.12.2016: Rezultate selecție dosare

15.12.2016: Rezultat proba scrisă

20.12.2016: Rezultat interviu

Posturile vacante în administrația publică