În conformitate cu prevederile din H.G. nr. 611/2008, Ministerul Fondurilor Europene, cu sediul în Bd. Ion Mihalache nr.15-17, sector 1, organizează în data de 15 decembrie 2016, ora 10,00 (proba scrisă), concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice vacante:


• consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Management Financiar, Direcția Management Financiar, Direcția Generală Programe Infrastructură Mare (infrastructura de transport)
• expert, clasa I, grad profesional principal – Serviciul Evaluare și Selecție Proiecte, Direcția Gestionare Program, Evaluare și Aprobare Proiecte, Direcția Generală Programe Infrastructură Mare (infrastructura de transport)
• expert, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Asigurarea Capacității Administrative, Direcția Resurse Umane


Condiţiile de participare şi de desfăşurare a concursului, bibliografia şi alte informaţii necesare sunt afişate la sediul instituţiei şi pe site-ul www.fonduri-ue.ro.


Dosarele de concurs se depun în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ, la sediul Ministerului Fondurilor Europene, bd. Ion Mihalache nr. 15 – 17, sect. 1, București. (termen limită 12 decembrie 2016)


05.12.2016: Anunţ concurs

Posturile vacante în administrația publică