În conformitate cu prevederile art. 43 din H.G. nr. 611/2008, Ministerul Fondurilor Europene, cu sediul în Bd. Ion Mihalache nr. 15 – 17, sect. 1, organizează în data de 03 august 2015, ora 10,00 (proba scrisă), concurs de recrutare pentru ocuparea următoarei funcţii publice temporar vacantă:

  • expert, clasa I, grad profesional principal – Unitatea de Comunicare Publică și Informare privind Instrumentele Structurale

Condiţiile de participare şi de desfăşurare a concursului, bibliografia şi alte informaţii necesare sunt afişate la sediul instituţiei şi pe site-ul www.fonduri-ue.ro.

Dosarele de concurs se depun în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ, la sediul ministerului. (termen limită 29 iulie 2015)

22.07.2015: Anunț concurs

30.07.2015: Rezultat selecție dosare

31.07.2015: Erată selecție dosare

Posturile vacante în administrația publică