În luna martie 2017 a fost semnată Decizia de finanțare pentru proiectul “Sprijin pentru Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, inclusiv AM POC, AM/OIR POS M/DRI POIM, prin asigurarea diverselor cheltuieli cu autoturismele (I)”, cod proiect 2.1.040, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014-2020, Axa Prioritară 2 – Sprijin pentru coordonarea, gestionarea și controlul FESI, Obiectivul specific 2.1. Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic și procedural pentru coordonarea și implementarea FESI, Acțiunea 2.1.1. Activități pentru îmbunătățirea cadrului și condițiilor pentru coordonarea și controlul FESI și pentru gestionarea POAT, POIM și POC. Implementarea proiectului s-a finalizat în luna aprilie 2017.

Obiectivul general al proiectului: Sprijinirea funcţionarii MFE/MDRAPFE, în calitate de autoritate pentru coordonarea FESI și a AM pentru POC și POIM, POS CCE, POS-T și POS-M si OIR POS M/ DRI POIM, prin asigurarea cheltuielilor necesare utilizării în conditii optime a autoturismelor eligibile din POAT.

Obiectivul specific al proiectului: Asigurarea cheltuielilor necesare utilizării în condiții optime a autoturismelor eligibile din POAT, pentru buna implementare a POC și POIM și de a asigura monitorizarea post-implementare a proiectelor POS CCE și POS-M și POS-T.

Beneficiar: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene

Rezultatele obținute la finalizarea proiectului sunt următoarele:
1. Carburant achiziționat pentru 20 de autoturisme eligibile din POAT.
2. Cheltuielile cu taxele necesare înmatriculării, roviniete, CASCO și RCA pentru autoturismele eligibile din POAT aflate în proprietatea MFE/MDRAPFE, asigurate.
3. Cheltuielile cu întreținerea, reparațiile autoturismelor, revizii, ITP și diverse piese de schimb pentru autoturismele eligibile din POAT, aflate în proprietatea MFE/MDRAPFE, asigurate.
4. Cheltuielile cu consumabilele necesare în vederea întreținerii și bunei funcționări a autoturismelor eligibile din POAT, asigurate.

Valoarea totală a proiectului, conform Deciziei de finanțare este de 139.367,26lei, valoarea eligibilă este de 134.906,68 lei (din care FEDR 114.259,21 lei și cofinanțarea eligibilă a beneficiarului - 20.647,47 lei).

Durata proiect: 16 luni, respectiv de la 01.01.2016 până la 28.04.2017.

“Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020”.