Apeluri

Cod apel Program operațional Data lansare Data închidere Stare apel Număr schițe Proiecte depuse
isPOCU/ AP6 /OS 6.8/ Sistem multinivelar de calificări pentru învățământul superior Program Operational Capital Uman 12.09.2018 12.12.2018 Deschis necunoscut 0
isPOCU/AP 4/ PI 9.iv/ OS 4.6/ Consolidarea reţelei publice de asistenţă socială comunitară Program Operational Capital Uman 18.09.2018 14.12.2018 Deschis necunoscut 0
isPOCU/ AP 4/ PI 9.iv/ OS.4.15/ Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități - tranziția spre servicii sociale în comunitate Program Operational Capital Uman 14.09.2018 14.12.2018 Deschis necunoscut 0
isPOCU/ AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.4/ Program național de sprijin pentru victimele violenței domestice Program Operational Capital Uman 19.09.2018 17.01.2019 Deschis necunoscut 0
isPOCU/AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.4/ Servicii sociale pentru victimele violenței domestice (Regiunea dezvoltată București-Ilfov) Program Operational Capital Uman 19.09.2018 19.12.2018 Deschis necunoscut 0
isPOCU/AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.4/ Servicii sociale pentru victimele violenței domestice (Regiuni mai puțin dezvoltate) Program Operational Capital Uman 19.09.2018 19.12.2018 Deschis necunoscut 0
isPOCU AP 3/ PI 10.iii/ OS 3.12 / Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini pentru angajați Program Operational Capital Uman 20.09.2018 20.12.2018 Deschis necunoscut 0
isPOCU 454/AP 6/ PI 10.iii/ OS 6.11/Bursa profesională Program Operational Capital Uman 31.08.2018 31.10.2018 Închis necunoscut 1
isPOCU/AP 6/ PI 10.i/ OS 6.2&6.6/Educație de calitate în creșe la nivel național Program Operational Capital Uman 20.08.2018 30.12.2019 Deschis necunoscut 0
isPOCU 447/AP 6/ PI 10.i/ OS 6.3/Programul naţional de sprijin pentru diminuarea părăsirii timpurii a școlii (Bani de liceu) Program Operational Capital Uman 14.08.2018 14.11.2018 Închis necunoscut 2
isPOIM/50/2/5/ OS 2.5 Creşterea gradului de siguranţă şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu pe toate modurile de transport - proiecte fazate Program Operational Infrastructura Mare 30.05.2016 31.12.2018 Închis necunoscut 0
isPOIM/49/2/5/ Creşterea gradului de siguranţă şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu pe toate modurile de transport - proiecte noi de investiții Program Operational Infrastructura Mare 30.05.2016 31.12.2018 Închis necunoscut 0
isPOIM/33/2/2/Creșterea accesibilității zonelor cu o conectivitate redusă la infrastructura rutiera a TEN-T – proiecte noi de investitii Program Operational Infrastructura Mare 07.02.2017 31.12.2018 Deschis necunoscut 0
isPOIM/32/2/2/Creșterea accesibilității zonelor cu o conectivitate redusă la infrastructura rutiera a TEN-T – sprijin pregatire proiecte de investitii Program Operational Infrastructura Mare 07.02.2017 31.12.2018 Deschis necunoscut 0
isPOIM/31/2/2/Creșterea accesibilității zonelor cu o conectivitate redusă la infrastructura rutiera a TEN-T – proiecte fazate Program Operational Infrastructura Mare 07.02.2017 31.12.2018 Deschis necunoscut 0
isPOIM/30/2/1/Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T globală – proiecte noi de investitii Program Operational Infrastructura Mare 07.02.2017 31.12.2018 Deschis necunoscut 0
isPOCU/AP 4/PI 9.v/OS 4.16. Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă - Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale Program Operational Capital Uman 27.08.2018 15.01.2019 Deschis necunoscut 0
isPOIM/28/2/1/Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T globală – proiecte fazate Program Operational Infrastructura Mare 07.02.2017 31.12.2018 Deschis necunoscut 0
isPOIM/27/1/1/Creșterea mobilității pe rețeaua rutiera TEN-T centrală – proiecte noi de investiții Program Operational Infrastructura Mare 07.02.2017 31.12.2018 Deschis necunoscut 0
isPOIM/26/1/1/Creșterea mobilității pe rețeaua rutiera TEN-T centrală – sprijin pregatire proiecte de investitii Program Operational Infrastructura Mare 07.02.2017 31.12.2018 Deschis necunoscut 0