Apeluri

Cod apel Program operațional Data lansare Data închidere Stare apel Număr schițe Proiecte depuse
isPOCU/385/2/1/Creșterea ocuparii tinerilor NEETs șomeri cu vârstă între 16 - 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (București-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia) Măsuri pentru tinerii NEET II - Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă - Regiune mai dezvoltată Program Operational Capital Uman 05.04.2018 31.07.2018 Deschis necunoscut 0
isPOCU/386/2/1/Creșterea ocuparii tinerilor NEETs șomeri cu vârstă între 16 - 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (București-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia) Măsuri pentru tinerii NEET II - Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă - Regiuni mai putin dezvoltate Program Operational Capital Uman 05.04.2018 31.07.2018 Deschis necunoscut 0
isPOIM/24/8; OS 8.1/ OS 8.2 Apel de proiecte pentru creșterea capacității de transport a energiei electrice și gazelor Program Operational Infrastructura Mare 30.03.2018 31.12.2018 Deschis necunoscut 0
isPOIM/24/8; OS 8.1/ OS 8.2 Apel de proiecte pentru creșterea capacității de transport a energiei electrice și gazelor Program Operational Infrastructura Mare 30.03.2018 31.12.2018 Deschis necunoscut 0
isPOCU/375/4/22/Operațiune compozită OS 4.5, 4.6, 4.10 Program Operational Capital Uman 02.04.2018 29.05.2018 Deschis necunoscut 0
isPOIM/358/6/2/Apel de proiecte pentru monitorizarea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali Program Operational Infrastructura Mare 20.03.2018 31.12.2018 Deschis necunoscut 0
isPOC Acțiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE Program Operational Competitivitate 20.03.2018 20.03.2023 Deschis necunoscut 0
isPOCU/370/3/15/Operatiune compozita OS 3.10, 3.11 Program Operational Capital Uman 16.03.2018 11.06.2018 Deschis necunoscut 0
isPOCU/370/3/15/Operatiune compozita OS 3.10, 3.11 Program Operational Capital Uman 16.03.2018 11.06.2018 Deschis necunoscut 0
isPOCU 259/4/9 „Fii responsabilă de sănătatea ta - sprijin pentru derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de sân - etapa I Program Operational Capital Uman 11.10.2017 31.01.2018 Închis necunoscut 1
isPOCU 257/4/9 „Fii responsabilă de sănătatea ta - sprijin pentru derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin - etapa I" Program Operational Capital Uman 11.10.2017 31.01.2018 Închis necunoscut 1
isPOCU/295/3/8/Creşterea numărului de angajaţi care beneficiază de instrumente, metode, practici etc. standard de management al resurselor umane şi de condiţii de lucru îmbunătăţite în vederea adaptării activităţii la dinamica sectoarelor economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI Program Operational Capital Uman 07.12.2017 28.02.2018 Închis necunoscut 11
is299 Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural - Regiune mai dezvoltată Program Operational Capital Uman 04.01.2018 28.02.2018 Închis 6 8
is298 Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural - Regiuni mai puțin dezvoltate Program Operational Capital Uman 04.01.2018 28.02.2018 Închis 61 96
isPOC/357/2/3 Program Operational Competitivitate 06.02.2018 06.02.2023 Deschis necunoscut 0
isPOC/356/1/1 Program Operational Competitivitate 05.02.2018 21.03.2019 Deschis necunoscut 0
isPOIM/108/4/3/Reducerea suprafețelor poluate istoric/3/Reducerea suprafețelor poluate istoric Program Operational Infrastructura Mare 30.12.2016 30.06.2017 Închis necunoscut 2
isPOC/233/2/3/Consolidarea şi asigurarea interoperabilităţii sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viaţa cetăţenilor şi întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental şi a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data Program Operational Competitivitate 27.11.2017 31.12.2023 Deschis necunoscut 0
isPOC/163/1/3/Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institute de CD si universitați, în scopul inovarii de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere Regiuni mai dezvoltate. Regiuni mai puțin dezvoltate inclusiv ITI Delta Dunării Program Operational Competitivitate 15.11.2017 15.03.2018 Deschis 148 2
isPOC/222/1/3/Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institute de CD si universitați, în scopul inovarii de procese și de produse în sectoarele economice care prezinta potențial de creștereimplementate prin aplicarea mecanismului competitiv Regiuni mai dezvoltate Program Operational Competitivitate 15.11.2017 15.03.2018 Deschis 54 0