Apeluri

Cod apel Program operațional Data lansare Data închidere Stare apel Număr schițe Proiecte depuse
isPOIM/27/1/1/Creșterea mobilității pe rețeaua rutiera TEN-T centrală – proiecte noi de investiții Program Operational Infrastructura Mare 30.05.2016 31.12.2018 Închis necunoscut 0
isPOIM/25/1/1/Creșterea mobilității pe rețeaua rutiera TEN-T centrală – proiecte fazate Program Operational Infrastructura Mare 30.05.2016 31.12.2018 Închis necunoscut 0
isPOIM/26/1/1/Creșterea mobilității pe rețeaua rutiera TEN-T centrală – sprijin pregatire proiecte de investitii Program Operational Infrastructura Mare 30.05.2016 31.12.2018 Închis necunoscut 0
isPOIM 7/3/1 OS 3.1 Apel de proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deșeurilor - proiecte noi de investiții – proiecte fazate Program Operational Infrastructura Mare 20.04.2016 31.12.2018 Deschis 20 0
isPOIM 3/3/2 OS 3.2 Apel de proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată – proiecte noi de investiții Program Operational Infrastructura Mare 31.03.2016 31.12.2018 Deschis 44 0
isPOIM 2/3/2 OS 3.2 Apel de proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată - proiecte fazate Program Operational Infrastructura Mare 31.03.2016 31.12.2018 Deschis 109 0
isPOCU/18/4/1/Reducerea numărului de comunității marginalizate în care există populație aparținând minorității roma (acele comunitați încare populația aparținând minorității roma reprezinta minim 10% din totalul populației la nivelul comunității) aflate în risc de sărăcie și excluziune sociala, prin implementarea de masuri integrate Program Operational Capital Uman 16.05.2016 15.09.2016 Închis necunoscut 163
isPOR/12/12/1/Implementarea eficientă a Programului Operaţional Regional Program Operational Regional 04.05.2016 31.12.2020 Deschis 90 8
isPOCU/20/4/2/Reducerea numarului de comunități marginalizate (non -roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate Program Operational Capital Uman 16.05.2016 15.09.2016 Închis necunoscut 149
isPOCU/19/4/1/Reducerea numărului de comunității marginalizate în care există populație aparținând minorității roma (acele comunitați încare populația aparținând minorității roma reprezinta minim 10% din totalul populației la nivelul comunității) aflate în risc de sărăcie și excluziune sociala, prin implementarea de masuri integrate Program Operational Capital Uman 16.05.2016 15.09.2016 Închis necunoscut 15
isPOIM 1/3/2 OS 3.2 Apel de proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată - sprijin pregatire proiecte de investiții Program Operational Infrastructura Mare 31.03.2016 31.12.2018 Deschis 41 0
isPOIM/8/5/2/ OS 5.2. Apel de proiecte pentru consolidarea capacității de reacție în caz de dezastre Program Operational Infrastructura Mare 20.04.2016 01.02.2017 Închis 2 2
isPOIM/10/4/2/ OS 4.2. Apel de proiecte pentru evaluarea și monitorizarea calității aerului la nivel național Program Operational Infrastructura Mare 20.04.2016 31.12.2018 Deschis 3 0
isPOIM/9/4/1/ OS 4.1 Apel de proiecte pentru creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității Program Operational Infrastructura Mare 19.04.2016 15.12.2016 Închis necunoscut 58
isPOIM/6/3/1/; OS 3.1 Apel de proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deșeurilor - proiecte noi de investiții – proiecte noi de investiții Program Operational Infrastructura Mare 19.04.2016 31.12.2018 Deschis 5 0
isPOAT 2014 - 2020 Program Operational Asistenta Tehnica 15.10.2015 30.06.2023 Deschis necunoscut 3
isPOAT 2014 - 2020 Program Operational Asistenta Tehnica 15.10.2015 30.06.2023 Deschis necunoscut 4
isPOAT 2014 - 2020 Program Operational Asistenta Tehnica 15.10.2015 30.06.2023 Deschis necunoscut 0
isPOAT 2014 - 2020 Program Operational Asistenta Tehnica 15.10.2015 30.06.2023 Deschis necunoscut 11
isPOAT 2014 - 2020 Program Operational Asistenta Tehnica 15.10.2015 30.06.2023 Deschis necunoscut 1