Apeluri

Cod apel Program operațional Data lansare Data închidere Stare apel Număr schițe Proiecte depuse
isPOCU 259/4/9 „Fii responsabilă de sănătatea ta - sprijin pentru derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de sân - etapa I Program Operational Capital Uman 11.10.2017 31.01.2018 Închis necunoscut 1
isPOCU 257/4/9 „Fii responsabilă de sănătatea ta - sprijin pentru derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin - etapa I" Program Operational Capital Uman 11.10.2017 31.01.2018 Închis necunoscut 1
isPOCU/295/3/8/Creşterea numărului de angajaţi care beneficiază de instrumente, metode, practici etc. standard de management al resurselor umane şi de condiţii de lucru îmbunătăţite în vederea adaptării activităţii la dinamica sectoarelor economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI Program Operational Capital Uman 07.12.2017 28.02.2018 Închis necunoscut 11
is299 Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural - Regiune mai dezvoltată Program Operational Capital Uman 04.01.2018 28.02.2018 Închis 6 8
is298 Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural - Regiuni mai puțin dezvoltate Program Operational Capital Uman 04.01.2018 28.02.2018 Închis 61 96
isPOC/357/2/3 Program Operational Competitivitate 06.02.2018 06.02.2023 Deschis necunoscut 0
isPOC/356/1/1 Program Operational Competitivitate 05.02.2018 21.03.2019 Deschis necunoscut 0
isPOIM/108/4/3/Reducerea suprafețelor poluate istoric/3/Reducerea suprafețelor poluate istoric Program Operational Infrastructura Mare 30.12.2016 30.06.2017 Închis necunoscut 2
isPOC/233/2/3/Consolidarea şi asigurarea interoperabilităţii sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viaţa cetăţenilor şi întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental şi a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data Program Operational Competitivitate 27.11.2017 31.12.2023 Deschis necunoscut 0
isPOC/163/1/3/Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institute de CD si universitați, în scopul inovarii de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere Regiuni mai dezvoltate. Regiuni mai puțin dezvoltate inclusiv ITI Delta Dunării Program Operational Competitivitate 15.11.2017 16.05.2018 Închis 148 128
isPOC/222/1/3/Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institute de CD si universitați, în scopul inovarii de procese și de produse în sectoarele economice care prezinta potențial de creștereimplementate prin aplicarea mecanismului competitiv Regiuni mai dezvoltate Program Operational Competitivitate 15.11.2017 16.05.2018 Închis 54 42
isPOCU/286/2/4/Operațiune compozită O.S. 2.1., 2.2. Viitor pentru tinerii NEETs II - Regiune mai dezvoltată Program Operational Capital Uman 15.11.2017 17.01.2018 Închis necunoscut 1
isPOCU/285/2/4/Operațiune compozită O.S. 2.1., 2.2. Viitor pentru tinerii NEETs II - Regiuni mai putin dezvoltate Program Operational Capital Uman 15.11.2017 17.01.2018 Închis necunoscut 8
isPOCU/284/1/PI 8.ii/ OS 1.1 & OS 1.2 Viitor pentru tinerii NEETs I Program Operational Capital Uman 15.11.2017 17.01.2018 Închis necunoscut 13
isPOCU/280/3/PI 8.i/ OS 3.1, 3.2 & 3.3 Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural - Regiune mai dezvoltată Program Operational Capital Uman 10.11.2017 30.09.2018 Închis necunoscut 1
isPOCU/279/3/PI 8.i/ OS 3.1, 3.2 & 3.3 Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural - Regiuni mai puțin dezvoltate Program Operational Capital Uman 10.11.2017 30.09.2018 Închis necunoscut 3
isPOCU/278/AP 3/ PI 8.i/ OS 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 & 3.6 - Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural - Regiune mai dezvoltată Program Operational Capital Uman 10.11.2017 31.07.2018 Închis necunoscut 0
isPOCU/277/AP 3/ PI 8.i/ OS 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 & 3.6 - Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural - Regiuni mai puțin dezvoltate Program Operational Capital Uman 10.11.2017 31.07.2018 Închis necunoscut 2
isPOCU/227/3.8. România profesională - Resurse umane competitive Program Operational Capital Uman 28.08.2017 27.09.2017 Închis necunoscut 237
isPOCU/ AP 6/ PI 10.i/ OS 6.3., 6.5.,6.6. - „CURRICULUM NAŢIONAL PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR ŞI GIMNAZIAL” Program Operational Capital Uman 25.09.2017 30.12.2020 Deschis necunoscut 0