Apeluri

Cod apel Program operațional Data lansare Data închidere Stare apel Număr schițe Proiecte depuse
isPOCU/ AP 6/ PI 10.i/ OS 6.3., 6.5.,6.6. - „CURRICULUM NAŢIONAL PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR ŞI GIMNAZIAL” Program Operational Capital Uman 25.09.2017 30.12.2020 Deschis necunoscut 0
isPOCU/ AP 6/ PI 10.i/ OS 6.3., 6.5.,6.6. - „CURRICULUM NAŢIONAL PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR ŞI GIMNAZIAL” Program Operational Capital Uman 25.09.2017 30.12.2020 Deschis necunoscut 0
isPOIM/178/4/1/Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate Program Operational Infrastructura Mare 28.08.2017 30.06.2018 Deschis necunoscut 0
isPOAD/196/1/7/Asistență tehnică Programul Operational Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 25.08.2017 31.12.2023 Deschis necunoscut 0
isPOAD/220/1/3/Precaritate materială de bază/ Lipsa materialelor școlare pentru copii Programul Operational Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 25.08.2017 31.12.2018 Deschis necunoscut 0
isPOIM/60/6/3/ Apel de proiecte pentru implementarea măsurării inteligente a consumului de energie la consumatori casnici Program Operational Infrastructura Mare 18.08.2016 19.09.2017 Închis necunoscut 2
isPOIM/59/6/2/Apel de proiecte pentru monitorizarea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali Program Operational Infrastructura Mare 18.08.2016 31.01.2018 Închis necunoscut 25
isPOIM/58/6/1/ Apel de proiecte pentru investiţii în extinderea şi modernizarea reţelelor de distribuţie a energiei electrice Program Operational Infrastructura Mare 18.08.2016 17.10.2017 Închis necunoscut 1
isPOCU/140/4/2/Reducerea numărului de comunităţi marginalizate (non-roma) aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate Program Operational Capital Uman 18.04.2017 23.06.2017 Închis necunoscut 71
isPOCU/139/4/1/Reducerea numărului de comunități marginalizate în care există populație aparținând minorității roma (acele comunități în care populația aparținând minorității roma reprezintă minim 10% din totalul populației la nivelul comunității) aflate în risc de sărăcie și excluziune sociala, prin implementarea de masuri integrate Program Operational Capital Uman 18.04.2017 23.06.2017 Închis necunoscut 5
isPOCU/138/4/1/Reducerea numărului de comunități marginalizate în care există populație aparținând minorității roma (acele comunități în care populația aparținând minorității roma reprezintă minim 10% din totalul populației la nivelul comunității) aflate în risc de sărăcie și excluziune sociala, prin implementarea de masuri integrate Program Operational Capital Uman 18.04.2017 23.06.2017 Închis necunoscut 137
isPOIM/120/6/4/Apel de proiecte pentru sprijinirea investiţiilor în cogenerare de înaltă eficienţă Program Operational Infrastructura Mare 16.05.2017 31.12.2018 Deschis necunoscut 0
isPOIM/119/6/1/Apel de proiecte pentru sprijinirea investiţiilor în capacităţi de producere energie electrică şi/sau termică din biomasă/biogaz şi energie geotermală Program Operational Infrastructura Mare 16.05.2017 31.12.2018 Deschis necunoscut 0
isPOCU /AP 5 / PI 9.vi / OS 5.1. — „Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală” - orașe/ municipii cu populație de peste 20.000 locuitori, Regiunea București-Ilfov Program Operational Capital Uman 07.04.2017 22.05.2017 Închis necunoscut 6
isPOCU/ AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1. „Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală” - orașe/ municipii cu populație de peste 20.000 locuitori, regiuni mai puțin dezvoltate Program Operational Capital Uman 07.04.2017 22.05.2017 Închis necunoscut 74
isPOCU/AP 2/PI 8.ii/OS2.3 Înregistrarea la Serviciul Public de Ocupare a tinerilor NEETs inactivi Program Operational Capital Uman 03.04.2017 31.12.2023 Deschis necunoscut 0
isPOIM/107/5/1 Reducerea efectelor şi a pagubelor asupra populaţiei cauzate de fenomenele meteorologice asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal de inundaţii şi eroziune costieră - proiecte fazate Program Operational Infrastructura Mare 04.01.2017 30.06.2017 Închis necunoscut 2
isPOR /98/8/3/Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale Program Operational Regional 28.02.2017 29.08.2017 Închis necunoscut 0
isPOR/97/3/1 pentru celelalte 7 regiuni POR/106/3/1 pentru regiunea Bucureşti Ilfov 3.1.B – Clădiri Publice Program Operational Regional 27.02.2017 28.08.2017 Închis necunoscut 0
isPOR/102/2/2/Îmbunătăţirea competitivităţii economice prin creşterea productivităţii muncii în IMM-uri, în sectoarele competitive identificate în SNC 2.2 A Program Operational Regional 23.02.2017 23.08.2017 Deschis necunoscut 0