Apeluri: POCU/74/6/18 Obiectiv specific integrat 6.2, 6.3, 6.4, 6.6 • Cod apel
  POCU/74/6/18 Obiectiv specific integrat 6.2, 6.3, 6.4, 6.6
 • Program operațional
  Program Operational Capital Uman
 • Axa prioritară
  6. Educatie si competente
 • Obiectiv specific
  6. Îmbunatatirea competentelor personalului didactic din învatamântul pre-universitar în vederea promovarii unor servicii educationale de calitate orientate pe nevoile elevilor si a unei scoli incluzive.
 • Operațiune
  POCU - Îmbunatatirea competentelor personalului didactic din învatamântul pre-universitar în vederea promovarii unor servicii educationale de calitate orientate pe nevoile elevilor si a unei scoli incluzive.
 • Beneficiari eligibili
  unitate subordonata sau coordonata de catre o autoritate a administratiei publice centrale, unitate administrativ teritoriala/ consiliu judetean, unitate administrativ teritoriala/ primarie/ consiliu local, unitate subordonata sau coordonata de catre o autoritate a administratiei publice locale, organism neguvernamental nonprofit, institutie de cult
 • Tip apel
  termen limita
 • Data lansare
  13.09.2016
 • Data închidere
  16.12.2016
 • Buget (RON)
  770.826.600 Lei Lei
 • Ghid /Anexe
 • Stare apel
  Închis
 • Număr schițe
  Necunoscut
 • Proiecte depuse
  320
 • Intrebari frecvente