Apeluri: POCU/85/5/1/Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC • Cod apel
  POCU/85/5/1/Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC
 • Program operațional
  Program Operational Capital Uman
 • Axa prioritară
  5. Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii
 • Beneficiari eligibili
  unitate administrativ teritoriala/ consiliu judetean, unitate administrativ teritoriala/ primarie/ consiliu local, unitate subordonata sau coordonata de catre o autoritate a administratiei publice locale
 • Tip apel
  termen limita
 • Data lansare
  03.10.2016
 • Data închidere
  14.11.2016
 • Buget (RON)
  21 374 400.00 Lei Lei
 • Ghid /Anexe
 • Stare apel
  Închis
 • Număr schițe
  Necunoscut
 • Proiecte depuse
  41
 • Intrebari frecvente