Apeluri: POIM/107/5/1 Reducerea efectelor şi a pagubelor asupra populaţiei cauzate de fenomenele meteorologice asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal de inundaţii şi eroziune costieră - proiecte fazate • Cod apel
  POIM/107/5/1 Reducerea efectelor şi a pagubelor asupra populaţiei cauzate de fenomenele meteorologice asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal de inundaţii şi eroziune costieră - proiecte fazate
 • Program operațional
  Program Operational Infrastructura Mare
 • Axa prioritară
  5. Promovarea adaptarii la schimbarile climatice, prevenirea si gestionarea riscurilor
 • Obiectiv specific
  1. Reducerea efectelor si a pagubelor asupra populatiei cauzate de feneomenele metrorologice asociate principalelor riscuri accentuate de schimbarile climatice în principal de inundatii si eroziune costiera.
 • Operațiune
  POIM - Reducerea efectelor si a pagubelor asupra populatiei cauzate de feneomenele metrorologice asociate principalelor riscuri accentuate de schimbarile climatice în principal de inundatii si eroziune costiera.
 • Beneficiari eligibili
  unitate subordonata sau coordonata de catre o autoritate a administratiei publice centrale
 • Tip apel
  termen limita
 • Data lansare
  04.01.2017
 • Data închidere
  30.06.2017
 • Buget (RON)
  1 488 888,89 Lei
 • Ghid /Anexe
 • Stare apel
  Închis
 • Număr schițe
  Necunoscut
 • Proiecte depuse
  2
 • Intrebari frecvente