Apeluri

Cod apel Program operațional Data lansare Data închidere Stare apel Număr schițe Proiecte depuse
isPOCU/286/2/4/Operațiune compozită O.S. 2.1., 2.2. Viitor pentru tinerii NEETs II - Regiune mai dezvoltată Program Operational Capital Uman 15.11.2017 17.01.2018 Închis necunoscut 1
isPOCU/285/2/4/Operațiune compozită O.S. 2.1., 2.2. Viitor pentru tinerii NEETs II - Regiuni mai putin dezvoltate Program Operational Capital Uman 15.11.2017 17.01.2018 Închis necunoscut 8
isPOCU/284/1/PI 8.ii/ OS 1.1 & OS 1.2 Viitor pentru tinerii NEETs I Program Operational Capital Uman 15.11.2017 17.01.2018 Închis necunoscut 13
isPOCU/280/3/PI 8.i/ OS 3.1, 3.2 & 3.3 Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural - Regiune mai dezvoltată Program Operational Capital Uman 10.11.2017 31.07.2018 Deschis necunoscut 0
isPOCU/279/3/PI 8.i/ OS 3.1, 3.2 & 3.3 Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural - Regiuni mai puțin dezvoltate Program Operational Capital Uman 10.11.2017 31.07.2018 Deschis necunoscut 0
isPOCU/278/AP 3/ PI 8.i/ OS 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 & 3.6 - Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural - Regiune mai dezvoltată Program Operational Capital Uman 10.11.2017 31.07.2018 Deschis necunoscut 0
isPOCU/277/AP 3/ PI 8.i/ OS 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 & 3.6 - Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural - Regiuni mai puțin dezvoltate Program Operational Capital Uman 10.11.2017 31.07.2018 Deschis necunoscut 0
isPOCU/227/3.8. România profesională - Resurse umane competitive Program Operational Capital Uman 28.08.2017 27.09.2017 Închis necunoscut 237
isPOCU/ AP 6/ PI 10.i/ OS 6.3., 6.5.,6.6. - „CURRICULUM NAŢIONAL PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR ŞI GIMNAZIAL” Program Operational Capital Uman 25.09.2017 30.12.2020 Deschis necunoscut 0
isPOCU/ AP 6/ PI 10.i/ OS 6.3., 6.5.,6.6. - „CURRICULUM NAŢIONAL PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR ŞI GIMNAZIAL” Program Operational Capital Uman 25.09.2017 30.12.2020 Deschis necunoscut 0
isPOCU/ AP 6/ PI 10.i/ OS 6.3., 6.5.,6.6. - „CURRICULUM NAŢIONAL PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR ŞI GIMNAZIAL” Program Operational Capital Uman 25.09.2017 30.12.2020 Deschis necunoscut 0
isPOIM/178/4/1/Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate Program Operational Infrastructura Mare 28.08.2017 30.06.2018 Deschis necunoscut 0
isPOAD/196/1/7/Asistență tehnică Programul Operational Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 25.08.2017 31.12.2023 Deschis necunoscut 0
isPOAD/220/1/3/Precaritate materială de bază/ Lipsa materialelor școlare pentru copii Programul Operational Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 25.08.2017 31.12.2018 Deschis necunoscut 0
isPOIM/60/6/3/ Apel de proiecte pentru implementarea măsurării inteligente a consumului de energie la consumatori casnici Program Operational Infrastructura Mare 18.08.2016 19.09.2017 Închis necunoscut 2
isPOIM/59/6/2/Apel de proiecte pentru monitorizarea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali Program Operational Infrastructura Mare 18.08.2016 31.01.2018 Închis necunoscut 25
isPOIM/58/6/1/ Apel de proiecte pentru investiţii în extinderea şi modernizarea reţelelor de distribuţie a energiei electrice Program Operational Infrastructura Mare 18.08.2016 17.10.2017 Deschis necunoscut 1
isPOCU/140/4/2/Reducerea numărului de comunităţi marginalizate (non-roma) aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate Program Operational Capital Uman 18.04.2017 23.06.2017 Închis necunoscut 71
isPOCU/139/4/1/Reducerea numărului de comunități marginalizate în care există populație aparținând minorității roma (acele comunități în care populația aparținând minorității roma reprezintă minim 10% din totalul populației la nivelul comunității) aflate în risc de sărăcie și excluziune sociala, prin implementarea de masuri integrate Program Operational Capital Uman 18.04.2017 23.06.2017 Închis necunoscut 5
isPOCU/138/4/1/Reducerea numărului de comunități marginalizate în care există populație aparținând minorității roma (acele comunități în care populația aparținând minorității roma reprezintă minim 10% din totalul populației la nivelul comunității) aflate în risc de sărăcie și excluziune sociala, prin implementarea de masuri integrate Program Operational Capital Uman 18.04.2017 23.06.2017 Închis necunoscut 137