Apeluri

Cod apel Program operațional Data lansare Data închidere Stare apel Număr schițe Proiecte depuse
isPOR/14/2/1/Consolidarea poziţiei pe piaţă a IMM-urilor în domeniile competitive identificate în SNC şi PDR-uri 2.1.A - Microîntreprinderi Program Operational Regional 27.07.2016 27.01.2017 Deschis necunoscut 0
is6.1 Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul axei 6. Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională - Apelul de proiecte POR/2016/5/6.1/1 Cod apel POR/103/6/1/ pentru celelalte 7 regiuni POR/104/6/1/ pentru regiunea Bucureşti Ilfov Program Operational Regional 06.12.2016 06.07.2017 Deschis necunoscut 0
is3.1 Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul priorității de investiție 3.1. Operațiunea A. Clădiri rezidențiale - Apelul de proiecte POR/2016/3/3.1/A/1 Program Operational Regional 15.03.2016 16.11.2016 Închis necunoscut 9
isGhidul Specific Prioritatea de investiții 5.2. Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban - Apelul de proiecte POR/2016/5/5.2/1 Program Operational Regional 25.03.2016 25.11.2016 Închis necunoscut 0
isGhidul Specific Prioritatii de investitie 5.1 Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural - Apelul de proiecte POR/2016/5/5.1/1 Program Operational Regional 25.03.2016 25.11.2016 Închis necunoscut 0
isGhidul Specific Prioritatea de investiții 7.1. Investiţii în infrastructura de turism Apelul de proiecte POR/2016/7/7.1/1 Program Operational Regional 01.04.2016 05.12.2016 Închis necunoscut 0
isPOIM 5/3/2 OS 3.2 Apel de proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată – laborator national Program Operational Infrastructura Mare 31.03.2016 31.12.2018 Deschis necunoscut 0
isPOIM/39/2/7/Creșterea sustenabilității și calității transportului feroviar – proiecte noi de invesitii Program Operational Infrastructura Mare 01.06.2016 31.12.2018 Deschis necunoscut 0
isPOIM/37/2/7/Creșterea sustenabilității și calității transportului feroviar – proiecte fazate Program Operational Infrastructura Mare 01.06.2016 31.12.2018 Deschis necunoscut 0
isPOIM/38/2/7/Creșterea sustenabilității și calității transportului feroviar – sprijin pregatire proiecte de investitii Program Operational Infrastructura Mare 01.06.2016 31.12.2018 Deschis necunoscut 0
isPOIM/33/2/2/Creșterea accesibilității zonelor cu o conectivitate redusă la infrastructura rutiera a TEN-T – proiecte noi de investitii Program Operational Infrastructura Mare 01.06.2016 31.12.2018 Deschis necunoscut 0
isPOIM/31/2/2/Creșterea accesibilității zonelor cu o conectivitate redusă la infrastructura rutiera a TEN-T – proiecte fazate Program Operational Infrastructura Mare 01.06.2016 31.12.2018 Deschis necunoscut 0
isPOIM/32/2/2/Creșterea accesibilității zonelor cu o conectivitate redusă la infrastructura rutiera a TEN-T – sprijin pregatire proiecte de investitii Program Operational Infrastructura Mare 01.06.2016 31.12.2018 Deschis necunoscut 0
isPOIM/30/2/1/Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T globală – proiecte noi de investitii Program Operational Infrastructura Mare 01.06.2016 31.12.2018 Deschis necunoscut 0
isPOIM/28/2/1/Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T globală – proiecte fazate Program Operational Infrastructura Mare 01.06.2016 31.12.2018 Deschis necunoscut 0
isPOIM/29/2/1/Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T globală – sprijin pregatire proiecte de investitii Program Operational Infrastructura Mare 01.06.2016 31.12.2018 Deschis necunoscut 0
isPOIM/29/2/1/Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T globală – sprijin pregatire proiecte de investitii Program Operational Infrastructura Mare 01.06.2016 31.12.2018 Deschis necunoscut 0
isPOIM/29/2/1/Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T globală – sprijin pregatire proiecte de investitii Program Operational Infrastructura Mare 01.06.2016 31.12.2018 Deschis necunoscut 0
isPOIM/41/1/4/Creșterea gradului de utilizare a transportului cu metroul în București-Ilfov – proiecte noi de invesitii Program Operational Infrastructura Mare 01.06.2016 31.12.2018 Deschis necunoscut 0
isPOIM/40/1/4/Creșterea gradului de utilizare a transportului cu metroul în București-Ilfov – proiecte fazate Program Operational Infrastructura Mare 01.06.2016 31.12.2018 Deschis necunoscut 0