Apeluri

Cod apel Program operațional Data lansare Data închidere Stare apel Număr schițe Proiecte depuse
isPOR/97/3/1 pentru celelalte 7 regiuni POR/106/3/1 pentru regiunea Bucureşti Ilfov 3.1.B – Clădiri Publice Program Operational Regional 27.02.2017 28.08.2017 Închis necunoscut 0
isPOR/102/2/2/Îmbunătăţirea competitivităţii economice prin creşterea productivităţii muncii în IMM-uri, în sectoarele competitive identificate în SNC 2.2 A Program Operational Regional 23.02.2017 23.08.2017 Deschis necunoscut 0
isPOCU/99/2/3/Creșterea numărului tinerilor NEETs inactivi înregistrați la Serviciul Public de Ocupare Program Operational Capital Uman 24.11.2016 16.12.2016 Închis necunoscut 1
isPOCU/91/4/8/ Formarea personalului implicat în implementarea programelor prioritare de sănătate Program Operational Capital Uman 17.10.2016 31.03.2017 Închis necunoscut 80
isPOCU/90/6/19 ; Obiectiv compozit OS. 6.13 si 6.14 Program Operational Capital Uman 13.10.2016 01.02.2017 Închis necunoscut 204
isPOCU/89/3/7/Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană Program Operational Capital Uman 12.10.2016 29.11.2016 Închis necunoscut 58
isPOCU/86/5/1/Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC Program Operational Capital Uman 03.10.2016 14.11.2016 Închis necunoscut 4
isPOCU/85/5/1/Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC Program Operational Capital Uman 03.10.2016 14.11.2016 Închis necunoscut 41
isPOCU/82/3/7/Creşterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană Program Operational Capital Uman 16.09.2016 16.11.2016 Închis necunoscut 347
isPOCU/75/4/16/Consolidarea capacității întreprinderilor de economie sociala de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă Program Operational Capital Uman 21.09.2016 14.11.2016 Închis necunoscut 57
isPOCU/73/6/6/Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive Program Operational Capital Uman 13.09.2016 14.12.2016 Închis necunoscut 44
isPOCU/74/6/18 Obiectiv specific integrat 6.2, 6.3, 6.4, 6.6 Program Operational Capital Uman 13.09.2016 16.12.2016 Închis necunoscut 320
isPOIM/52/2/3/ Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor Program Operational Infrastructura Mare 12.09.2016 15.01.2017 Deschis necunoscut 0
isPOIM/45/2/6/ Reducerea timpului de staţionare la punctele de comunicare transnaţională – proiecte noi de investitii Program Operational Infrastructura Mare 21.07.2016 31.12.2018 Deschis necunoscut 0
isPOIM/49/2/5/ Creşterea gradului de siguranţă şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu pe toate modurile de transport - proiecte noi de investiții Program Operational Infrastructura Mare 21.07.2016 31.12.2018 Deschis necunoscut 0
isPOIM/50/2/5/ Creşterea gradului de siguranţă şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu pe toate modurile de transport - proiecte fazate Program Operational Infrastructura Mare 21.07.2016 31.12.2018 Deschis necunoscut 0
isPOIM/24/8; OS 8.1/ OS 8.2 Apel de proiecte pentru creșterea capacității de transport a energiei electrice și gazelor Program Operational Infrastructura Mare 09.06.2016 30.06.2018 Deschis necunoscut 1
isPOIM/42/7/1/Creșterea eficientei energetice în sistemele centralizate de transport si distributie a energiei termice în orașele selectate – proiecte noi Program Operational Infrastructura Mare 09.06.2016 31.12.2019 Deschis necunoscut 1
isPOIM/17/7/1/Creșterea eficientei energetice în sistemele centralizate de transport si distributie a energiei termice în orașele selectate – proiecte fazate Program Operational Infrastructura Mare 09.06.2016 31.12.2017 Deschis necunoscut 7
isPOIM/43/7/2/Creșterea eficientei energetice în sistemul centralizat de furnizare a energiei termice în Municipiul București Program Operational Infrastructura Mare 09.06.2016 31.12.2019 Deschis necunoscut 1