Calendar lansări

Apel Program operațional Tip apel Data închidere
consultare
Data estimată lansare
isInvestiţii Teritoriale Integrate Delta Dunării (ITI DD) Axa Prioritară: 2,3,5,6,7,8,10 Program Operational Regional Cu termen limita Feb 2017 Mar 2017
isStrategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD) Axa Prioritară:3,5,6,7 Program Operational Regional Cu termen limita Feb 2017 Mar 2017
isPI 11.1 Consolidarea capacităţii instituţionale şi o administraţie publică eficientă Program Operational Regional Cu termen limita Feb 2017 Mar 2017
isPI 11.1 Consolidarea capacităţii instituţionale şi o administraţie publică eficientă Program Operational Regional Cu termen limita Feb 2017 Mar 2017
isPI 10.1 Investiţiile în educaţie şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare Program Operational Regional Cu termen limita Feb 2017 Mar 2017
isPI 10.1 Investiţiile în educaţie şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare Program Operational Regional Cu termen limita Feb 2017 Mar 2017
isPI 10.1 Investiţiile în educaţie şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare Program Operational Regional Cu termen limita Feb 2017 Mar 2017
isPI 9.1 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii Program Operational Regional Cu termen limita Apr 2017 Mai 2017
isPI 8.1 Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale - OS 8.3 - Copii Program Operational Regional Cu termen limita Feb 2017 Mar 2017
isPI 8.1 Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale - PI 8.1 – OS 8.3 - Dizabilităţi Program Operational Regional Cu termen limita Feb 2017 Mar 2017
isPI 8.1 Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale Program Operational Regional Cu termen limita Feb 2017 Mar 2017
isPI 8.1 Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale Program Operational Regional Cu termen limita Feb 2017 Mar 2017
isPI 4.4 Investiţiile în educaţie, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare Program Operational Regional Cu termen limita Feb 2017 Mar 2017
isPI 4.4 Investiţiile în educaţie, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare Program Operational Regional Cu termen limita Feb 2017 Mar 2017
isPI 4.3 Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică şi socială a comunităţilor defavorizate din regiunile urbane şi rurale Program Operational Regional Cu termen limita Feb 2017 Mar 2017
isPI 4.2 Realizarea de acţiuni destinate îmbunătăţirii mediului urban, revitalizării oraşelor, regenerării şi decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului şi promovării măsurilor de reducere a zgomotului Program Operational Regional Cu termen limita Feb 2017 Mar 2017
isPI 4.1 Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană şi a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor Program Operational Regional Cu termen limita Feb 2017 Mar 2017
isPI 3.2 Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană şi a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor Program Operational Regional Cu termen limita Feb 2017 Mar 2017
isPI 3.1 Sprijinirea eficienţei energetice şi utilizarea energiei regenerabile in infrastructura publică, inclusiv clădiri publice şi în sectorul locuinţelor Program Operational Regional Cu termen limita Feb 2017 Mar 2017
isPI 2.1 Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi şi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri Program Operational Regional Cu termen limita Feb 2017 Mar 2017