Calendar lansări

Apel Program operațional Tip apel Data închidere
consultare
Data estimată lansare
isPI 1.1 Promovarea investiţiilor de afaceri în inovare şi cercetare, dezvoltarea legăturilor şi a sinergiilor între întreprinderi, centre de cercetare-dezvoltare şi de educaţie, în special dezvoltarea produselor şi serviciilor, transfer tehnologic, inovare socială, networking, clustere. Program Operational Regional Cu termen limita Mar 2017 Apr 2017
isStagii de practică elevi şi studenţi în sectorul agroalimentar, industrie şi servicii Program Operational Capital Uman Cu termen limita Oct 2016
isProgramul „România Start-up Plus” Program Operational Capital Uman Cu termen limita Iul 2016 Aug 2016
isProgramul „ȘCOALĂ PENTRU TOȚI” Program Operational Capital Uman Cu termen limita Iul 2016 Aug 2016
isProgramul „ȘCOALĂ PENTRU TOȚI” Program Operational Capital Uman Cu termen limita Iul 2016 Aug 2016
isProgramul „ȘCOALĂ PENTRU TOȚI” Program Operational Capital Uman Cu termen limita Iul 2016 Aug 2016
isProgramul „ȘCOALĂ PENTRU TOȚI” Program Operational Capital Uman Cu termen limita Iul 2016 Aug 2016
is”Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori” Program Operational Capital Uman Cu termen limita Apr 2016 Iun 2016
isObiectivul Specific 4.1. Creșterea gradului de protectie şi conservare a biodiversității prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate Program Operational Infrastructura Mare Cu termen limita Mar 2016 Apr 2016
is1.1.2 “Dezvoltarea unor retele de centre CD coordonate la nivel national si racordate la retele europene si internationale de profil si asigurarea accesului cercetatorilor la publicatii stiintifice si baze de date europene si internationale Program Operational Competitivitate Cu termen limita Dec 2015 Dec 2015
isMinisterul Fondurilor Europene - Directia Generala Programe Capital Uman publica spre consultare Ghidul Solicitantului Conditii Specifice aferent cererii de propuneri de proiecte ”Formarea personalului implicat în implementarea programelor prioritare de sanatate ” Program Operational Capital Uman Cu termen limita Noi 2015 Ian 2016
isActiunea 1.1.3 - Crearea de sinergii cu actiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene si alte programe CDI internationale Program Operational Competitivitate Cu termen limita Noi 2015 Dec 2015
isObiectivul specific 5.1.”Reducerea efectelor şi a pagubelor asupra populaţiei cauzate de fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal de inundaţii şi eroziune costieră” Program Operational Infrastructura Mare Depunere continua Dec 2015 Ian 2016
is“Sprijin pregatitor pentru animarea comunitatii din cadrul oraselor cu populatie de peste 20.000 de locuitori” Program Operational Capital Uman Cu termen limita Dec 2015 Dec 2016
is”Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia” Program Operational Capital Uman Cu termen limita Noi 2015 Noi 2015
is„Înregistrarea la Serviciul Public de Ocupare a tinerilor NEETs inactivi” Program Operational Capital Uman Cu termen limita Oct 2015 Noi 2015
isROMANIA CREATIVA Program Operational Capital Uman Cu termen limita Noi 2015
isDezvoltare Locală Integrată (DLI 360°) AP4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei în comunitățire marginalizate roma Program Operational Capital Uman Cu termen limita Dec 2015 Ian 2016
isCererea de propuneri de proiecte nr. 2/2015 – DRAFT „Măsuri integrate pentru tinerii NEETs șomeri din Regiunile: Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, București-Ilfov” Program Operational Capital Uman Cu termen limita Oct 2015 Noi 2015
isMăsuri integrate pentru tinerii NEETs șomeri din Regiunile Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia Program Operational Capital Uman Cu termen limita Oct 2015 Noi 2015