Ministerului Fondurilor Europene - Direcția Regională Infrastructură Pitești vă invită să participați la achiziția având ca obiect:

  • Servicii de închiriere a unui imobil cu destinație de sediu necesar funcționarii DRI Piteşti - Infrastructura de Mediu

COD CPV: 70310000-7 - Servicii de închiriere sau de vânzare de imobile

Data limită de depunere a ofertelor 05.12.2016 ora 10.00 la registratura Direcţiei Regionale de Infrastructură Piteşti - Infrastructura de Mediu din str. Calea Craiovei, nr. 32, Piteşti, judeţ Argeş .

Invitație de participare

SECȚIUNEA I Instrucțiuni pentru ofertanți

SECȚIUNEA II Caiet de sarcini

SECTIUNEA III Formulare întocmire ofertă

SECȚIUNEA IV Model de contract

Norme interne