Mecanismul pentru Interconectarea Europei (Connecting Europe Facility - CEF) este implementat în baza Regulamentului (UE) nr.1316/2013 al Parlamentului şi Consiliului, și sprijină implementarea proiectelor de interes european, care vizează dezvoltarea și construcția unor infrastructuri și servicii noi, precum și modernizarea infrastructurilor și serviciilor existente în sectoarele: transport, telecomunicații, energie (https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility).

CEF acordă prioritate conexiunilor lipsă din sectorul transporturilor vizând accelerarea investițiilor în domeniul rețelelor transeuropene, în special în finalizarea coridoarelor de transport la nivel european și urmărește să mobilizeze finanțarea provenind atât din sectorul public, cât și din cel privat.

Pachetul financiar aferent CEF pentru cele trei sectoare, pentru perioada 2014 – 2020, este de aproximativ 33,2 miliarde EURO, pentru toate Statele Membre.

Din acest buget, România are alocată o sumă de aproximativ 1,234 miliarde Euro pentru investiții în infrastructura de transport, pentru proiectele finanțate în cadrul anvelopei Fondului de Coeziune, în acest caz rata de cofinanțare din partea UE putând ajunge până la 85% din valoarea totală a proiectului.

Pentru bugetul general, România nu are restricții privind sumele pe care le poate accesa, proiectele depuse spre finanțare intrând în competiție cu proiecte din alte State Membre. În acest caz, rata de cofinanțare nu depășește 50%, pentru proiecte de asistență tehnică, respectiv 35% pentru proiectele de lucrări.

Astfel, oricare beneficiar care respectă încadrarea în cerințele regulamentului și are un proiect care contribuie la atingerea obiectivelor CEF, poate aplica la finanțare, cu mențiunea că atât beneficiarii privați cât și cei cu statut de autoritate publică vor fi supuși aceleiași proceduri de evaluare a aplicațiilor, rolul statului membru fiind de a valida aplicația de finanțare din punct de vedere al coerenței proiectului cu strategia națională/sectorială.

Statul Membru avizează aceste aplicații (Art. 9 din Regulamentul (UE) nr.1316/2013), prin intermediul autorității naționale cu rol în monitorizarea implementării tehnice și financiare a CEF.

Prin validarea aplicațiilor, Statul Membru își asumă încadrarea proiectului în politicile europene și naționale, indiferent de natura beneficiarului (public sau privat), dar și faptul că va verifica/certifica implementarea și rezultatele proiectului.

Aplicațiile de finanțare sunt depuse direct de către beneficiari (autorități publice sau private) la Comisia Europeană - Agenţia Executivă pentru Inovare şi Reţele (Innovation & Networks Executive Agency – INEA).

Conform H.G. nr.35/21.01.2015, Ministerul Fondurilor Europene (MFE) asigură prin Direcția Generală Analiză, Programare și Evaluare (DGAPE) coordonarea gestionării proiectelor finanţate prin Connecting Europe Facility pentru perioada 2014-2020.

Autoritățile naționale cu rol în monitorizarea implementării tehnice și financiare CEF la nivel sectorial, în baza unor protocoale încheiate cu MFE sunt: Ministerul Energiei pentru CEF Energie, Ministrul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională pentru CEF Telecom și Ministerul Transporturilor pentru CEF Transport.

APELURI DE PROIECTE & PROIECTE ACCEPTATE/PROPUSE LA FINANȚARE

CEF ENERGIE

2014 - Primul apel (5 mai 2014 – 19 august 2014)

FEED for 3 Compresor Stations in the corridor PCI 7.1.5 – Romanian section” (elaborare proiect tehnic), în valoare totală de 1.519.342 euro. Beneficiarul proiectului este Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ S.A.

2015 - Al doilea apel (30 iunie 2015 – 14 octombrie 2015)

Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Naţional de Transport Gaze Naturale pe coridorul conductei de transport Bulgaria-România-Ungaria- Austria, SMG Podişor-Horia şi 3 staţii de comprimare (Jupa, Bibeşti şi Podişor) – BRUA - Etapa 1, în valoare totală de 448 milioane Euro. Beneficiarul proiectului este Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ S.A.

CEF TELECOM

2014 - Primul apel (30 April 2014 – 27 August 2014)

Romanian Safer Internet Generic Services – A Better and Safer Online Environment”, în valoare totală de 508.304 euro, beneficiar Organizația Salvați Copiii.

2015- Primul apel (30 octombrie 2015 - 19 ianuarie 2016)

”Open crowdsourcing data related to the quality of service of high-speed internet”, în valoare totală de 80.304 euro, beneficiar Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații;

”GOVeIn European eInvoicing Project: implementation of the European electronic invoice within the Public Health area", în valoare totală de 31.000 euro, beneficiar Universitatea de Vest Timișoara;

”Digital Education and Prevention for a Safer an Better Internet Environment” în valoare totală de 508.440 euro, beneficiar Organizația Salvați Copiii.

2016 – Primul apel (3 martie 2016 – 19 mai 2016)

”Soluții e-Procurement în România – Consolidarea utilizării DUAE și integrare a serviciului e-Certis” (propus la finanțare), în valoare totală de 368.365 euro, beneficiar parteneriatul între Agenția pentru Agenda Digitală a României, Agenția Națională de Achiziții Publice, Deloitte Audit România și Agenția Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații.

CEF TRANSPORT

2014 - Primul apel (noiembrie 2014 - februarie 2015)

România a primit finanțare pentru un număr de 9 proiecte (TRANSPORT_CEF_apel 1), majoritatea vizând investiții în infrastructura de transport feroviar și îmbunătățirea navigației pe Dunăre. Dintre acestea, 7 proiecte sunt finanțate în cadrul Fondului de Coeziune;

  • Valoarea totală a proiectelor aprobate - aprox. 730 mil. euro fonduri UE

2015 - Al doilea apel (4 noiembrie 2015 – 16 februarie 2016)

  • România are un disponibil de 512 mil. euro din Fondul de Coeziune.
  • România și-a dat acordul pentru finanțarea unui număr de 18 proiecte (TRANSPORT_CEF_apel 2) pentru a fi transmise spre INEA în vederea evaluării. Dintre acestea, 15 proiecte au fost depuse în cadrul Fondului de Coeziune.
  • Domeniile vizate sunt: reabilitarea infrastructurii de cale ferată, îmbunătățirea condițiilor de navigație pe Dunăre și în porturile maritime, sisteme de transport sigure, noi tehnologii și inovații.

2016 ― Aprobarea rezultatelor celui de-al doilea apel de proiecte (8 iulie 2016)

  • Comisia Europeană a selectat pentru finanțare 11 proiecte românești de infrastructură de transport, care vor dispune de o finanțare cumulată de 519,3 milioane de euro.
  • Comitetul de coordonare CEF Transport a aprobat lista proiectelor selectate de Comisia Europeană.
  • România a propus proiecte ce acoperă întreaga sumă alocată din Fondul de Coeziune în cadrul CEF Transport.
  • Fișa de țară ― România, lista proiectelor CEF Transport aprobate.