Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman (AM POCU) din cadrul Ministerulul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a finalizat etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectelor depuse în cadrul apelurilor POCU/18/4/4.1 Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome - Regiuni mai puțin dezvoltate, respectiv POCU/20/4/4.2 Dezvoltarea Locala Integrata (DLI 360) în comunitățile marginalizate.

Dintr-un număr de 312 propuneri depuse în cadrul apelurilor, 63 de proiecte au trecut în faza de evaluare tehnică și financiară. Proiectele admise sunt adaptate nevoilor reale, au un nivel ridicat de maturitate, calitate și potențial de creștere a nivelului de trai în comunitățile marginalizate.

Principalele motive de respingere au vizat neconformarea la:
- Criteriul 1: „Cererea de finanțare respectă formatul solicitat și conține toate anexele solicitate” - 150 proiecte neconforme;
- Criteriul 3: „Solicitantul și partenerii săi (dacă e cazul) fac parte din categoria de beneficiari eligibili și îndeplinesc condițiile stabilite în Ghidul Solicitantului” -  173 proiecte neconforme;
- Criteriul 4: „Solicitantul/ partenerii trebuie să îndeplinească condițiile specifice de eligibilitate aferente prezentului apel de proiecte” - 83 proiecte neconforme.

Cu o alocare totală de peste 347 milioane euro (cofinanțarea UE și contribuția națională), apelurile au fost deschise în perioada mai-septembrie 2016. Au fost depuse 312 cereri de finanțare cu o valoare totală de peste 878 milioane euro, care au fost evaluate începând cu luna noiembrie 2016 de către experții ai autorității de management și ai organismelor intermediare din cadrul MDRAPFE.

Suma rămasă necontractată după etapa de selecție va face obiectul unui nou apel de proiecte estimat a fi deschis în trimestrul al II-lea a.c. În acest sens, pentru a veni în sprijinul potențialilor beneficiari, AM POCU va republica, în perioada imediat următoare Ghidurile Solicitantului - Condiții Specifice în variantă îmbunătățită, cu elemente suplimentare de claritate și coerență, pe baza lecțiilor învățate în această perioadă.

Anunțul AM POCU și listele proiectelor respinse sunt publicate pe site-ul www.fonduri-ue.ro.