Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (AM POCU) a publicat, ieri, pe site-ul www.fonduri-ue.ro, rezultatul verificării administrative și a eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/89/3/7/Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană-Diaspora Start Up.   
Din cele 59 proiecte depuse, în valoare totală de aproximativ 145 milioane euro, 35 au fost admise pentru etapa următoare a evaluării, cea tehnică și financiară.
Criteriile după care au fost respinse restul proiectelor (24), cu o valoare de aproximativ 56,3 milioane euro, sunt: 
• Parteneriatul dezvoltat pentru proiect nu a îndeplinit condițiile de capacitate financiara (verificat la criteriul 3 din grila de verificare a conformității administrative si a eligibilității);
• Bugetul proiectului nu a respectat rata de cofinanțare. S-au constatat, de asemenea, neconcordanțe între buget din cererea de finanțare si sumele asumate prin acord de parteneriat (verificat la criteriul 12 din grila de verificare a conformității administrative si a eligibilității).
Valoarea totală a apelului de proiecte POCU/89/3/7/Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană-Diaspora Start Up a fost de 30 milioane euro.
POCU 2014-2020 are o alocare totală de 4,326 miliarde euro. 
Acest program stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de România în domeniul resurselor umane, pentru a contribui la reducerea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre România şi celelalte State Membre UE. 
POCU include 7 Axe Prioritare, astfel: 
Inițiativa locuri de muncă pentru tineri (1); 
Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs (2); 
Locuri de muncă pentru toți (3); 
Incluziunea socială  și combaterea sărăciei (4); 
Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC - 5); 
Educație și competențe (6); 
Asistenţă Tehnică (7).