Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman (AM POCU) din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) publică astăzi listele intermediare ale cererilor de finanțare care au fost aprobate în urma evaluării tehnico-financiare a proiectelor depuse pentru apelurile:


• POCU/18/4/4.1 „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome - Regiuni mai puțin dezvoltate”;

• POCU/20/4/4.2 „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) în comunitățile marginalizate”.

Au fost admise pentru finanțare 55 de proiecte, în valoare totală de aproximativ 237,82 milioane euro, din cele 63 trecute de etapa verificarii conformității administrative și eligibilității. Dintre acestea, 30 de proiecte (cu o valoare totală de circa 131,35 mil. euro) sunt aferente apelului POCU/18/4/4.1 și 25 de proiecte (în valoare totală de aprox. 106,47 mil. euro) apelului de proiecte POCU/20/4/4.2.

Proiectele care vor fi finanțate vizează comunitățile marginalizate și pornesc de la o abordare integrată, în funcție de nevoile specifice locale. Acțiunile vizează integrarea persoanelor pe piața muncii, încurajarea participării la stagii și scheme de ucenicie/ cursuri de formare profesională, sprijin pentru continuarea educației cu obținerea unor calificări și competențe relevante pentru piața muncii și integrarea profesională, precum și încurajarea și cultivarea spiritului antreprenorial.

Listele publicate astăzi pe pagina http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014#anunțuri-program nu includ cererile de finanțare aflate în etapa de soluționare contestații (cu privire la etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității).

Reamintim potențialilor beneficiari (autoritățile publice locale cu responsabilități în domeniu/ ONG-uri, în parteneriat cu actori cu expertiză relevantă pentru acțiunile selectate) că până în data de 16 iunie 2017 pot depune cereri de finanțare în cadrul noilor apeluri de proiecte aferente Obiectivului specific 4.1, respectiv Obiectivului specific 4.2 POCU.

***

Despre apelurile de proiecte

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU) are o alocare totală de 4,326 miliarde euro. Programul stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, continuând astfel investițiile realizate prin Fondul Social European în perioada 2007‐2013 și contribuind la reducerea disparităților de dezvoltare economică și socială dintre România și Statele Membre ale UE. În vederea atingerii obiectivelor propuse, în cadrul POCU au fost stabilite 7 Axe Prioritare.

POCU 4.1. „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome - regiuni mai puțin dezvoltate și regiune dezvoltată” și POCU 4.2. „Dezvoltarea Locală Integrată (DLI 360 grade) în comunitățile marginalizate” fac parte din Axa Prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9.ii: Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii.

Suma totală alocată axei prioritare 4 este de 1.047.023.965 Euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate (din care 65.852.595 Euro rezervă de performanță) și 63.168.893 Euro pentru Regiunea București-Ilfov (4.118.209 Euro rezerva de performanță).