Venind în sprijinul beneficiarilor de fonduri europene, MDRAPFE indică solicitanților / beneficiarilor să consulte Ghidului Achizițiilor Publice și Biblioteca de Spețe, disponibile pe site-ul Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP). Cele două documente, elaborate pentru a sprijini beneficiarii și instituțiile interesate, reprezintă instrumente utile în derularea, verificarea și controlul achizițiilor publice.

Ghidul este disponibil pe pagina de internet www.achizitiipublice.gov.ro.

Ghidul achizițiilor publice este o aplicație online care oferă informaţii privind toate etapele necesare realizării achiziţiilor publice de către o autoritate contractantă. Acest instrument vizează întreg procesul de achiziție publică, de la momentul identificării necesităților până la cel al analizei îndeplinirii indicatorilor de performanţă. De asemenea, aplicația oferă informaţii cu privire la rezultatele obţinute şi la măsurile de îmbunătăţire a proceselor de achiziţii publice.

ANAP a dezvoltat primul modul al acestui instrument și continuă, până la jumătatea anului 2019, dezvoltarea treptată prin completarea cu alte componente operaționale, cum ar fi documentații standard, forum colaborativ sau un modul interactiv dedicat noii legislații în domeniul achizițiilor publice.

Biblioteca de spețe este disponibilă la adresa http://anap.gov.ro/web/biblioteca-de-spete/ și este actualizată periodic.

Biblioteca reprezintă o culegere de spețe rezultată din prelucrarea celor mai frecvente întrebări adresate ANAP, prin intermediul serviciului HELPDESK sau în cadrul unor întâlniri regionale.

Cele două facilități au fost elaborate în contextul acțiunilor prevăzute în strategia națională în domeniul achizițiilor publice (aprobată prin HG nr. 901 din 2015), pentru îndeplinirea condiționalității ex-ante privind achizițiile publice.