Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) anunță că a finalizat ghidurile de proiecte și lansează apelurile pentru finanțarea obiectivelor ce vizează investiții în extinderea şi modernizarea reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi investiţii în distribuția inteligentă într-o zonă omogenă de consumatori casnici de energie electrică. Bugetul total alocat este de 51,5 milioane de euro. Prin cele două ghiduri se lansează apeluri de proiecte necompetitive cu depunere continuă, în cadrul cărora pot fi depuse proiecte în perioada 03.01.2018 – 30.06.2018.

Principalele rezultate ce se vor obține prin implementarea proiectelor finanțate sunt:

  • extinderea şi modernizarea reţelelor de distribuţie a energiei electrice, în scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile în condiţii de siguranţă a funcţionării SEN, prin investiții ale operatorilor de distribuție concesionari în lucrări de întărire a rețelei electrice în amonte de punctul de racordare;
  • implementarea distribuției inteligente într-o zonă omogenă de consumatori casnici de energie electrică prin realizarea unor proiecte demonstrative la nivelul regiunilor acoperite de operatorii de distribuție concesionari.

Ghidurile privind pentru sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi investiţii în distribuția inteligentă într-o zonă omogenă de consumatori casnici de energie electrică se adresează:

  • Operatorilor de distribuţie/transport a energiei electrice care preiau energie produsă din resurse regenerabile de energie;
  • Operatorilor concesionari de distribuţie energie electrică, care se supun obligaţiilor de implementare a contorizării inteligente în proporţie de 80% până în 2020 (conform Ordinului ANRE nr. 145/2014 privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare la data depunerii solicitării).

Ghidurile și documentele anexe pot fi consultate aici:

Cod apel: POIM/289/6/1/ Apel de proiecte pentru investiţii în extinderea şi modernizarea reţelelor de distribuţie a energiei electrice

Cod apel: POIM/290/6/3/ Apel de proiecte pentru implementarea măsurării inteligente a consumului de energie la consumatori casnici

Cifrele publicate nu includ rezerva de performanță.

Despre POIM 2014-2020:

• Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 este al doilea program ca mărime din UE, cu o alocare de aproximativ 12 miliarde de euro pentru sectoarele de transport, mediu și energie.
• MDRAPFE a lansat, până în prezent, ghiduri pentru proiecte în valoare de 6,3 miliarde de euro pentru transport, 3,5 miliarde euro pentru mediu și 569 milioane euro pentru energie.