Ministerul Fondurilor Europene (MFE) anunță finalizarea revizuirii Ghidul solicitantului aferent Obiectivului specific 6.2 Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali și lansarea apelului pentru finanțarea investițiilor în sisteme de monitorizare a consumurilor de energie la consumatorii industriali.

Conform Ghidul solicitantului, bugetul total alocat este de 7,8 milioane de euro. Apel este necompetitiv cu depunere continuă, iar proiectele pot fi depuse în perioada 20.03.2018 – 31.12.2018.

Principalul rezultat ce se va obține prin implementarea proiectelor finanțate este:

  • Întărirea capacității producătorilor industriali de a identifica şi implementa măsuri de eficienţă energetică prin introducerea de sisteme de monitorizare, în vederea reducerii consumului de energie şi evitarea emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul societăţilor sprijinite.

Ghidul privind sprijinirea investiţiilor în monitorizare a consumurilor de energie la consumatorii industriali se adresează:

  • Societăţilor cu personalitate juridică (denumite în continuare societăți) din industrie cu consumuri de peste 1.000 tep/an (definite drept mari consumatori de energie, conform ANRE) care trebuie să implementeze sisteme de monitorizare în vederea identificării rapide a soluţiilor non-cost de reducere a consumurilor şi care trebuie să deţină un instrument puternic de urmărire şi cuantificare a efectelor pozitive ale aplicării măsurilor de creştere a eficienţei energetice.

Ghidul și documentele anexe pot fi consultate aici. Cifrele publicate nu includ rezerva de performanță.