Autoritatea de Management din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene lansează Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice ”MĂSURI DE OPTIMIZARE A OFERTELOR DE STUDII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR ÎN SPRIJINUL ANGAJABILITĂȚII” aferent obiectivelor specifice 6.7. - Creșterea participării la învăţământul terțiar universitar și non-universitare organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ superior acreditate în special pentru cei care provin din grupuri vulnerabile; 6.9. -Îmbunătățirea nivelului de competențe al personalului didactic din învățământul terțiar universitar și non-universitar organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ superior acreditate în ceea ce priveşte conţinutul educaţional inovator şi resursele de învăţare moderne şi flexibile; 6.10. -Diversificarea ofertelor educaționale în învățământul terțiar universitar și non-universitar tehnic organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ superior acreditate corelate cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice/ domeniile identificate prin SNC şi SNCDI și apelul de proiecte de tip competitiv, cu termen limită de depunere, aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr.7341/29.12.2017.

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) anunță că a finalizat ghidurile de proiecte și lansează apelurile pentru finanțarea obiectivelor ce vizează investiții în extinderea şi modernizarea reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi investiţii în distribuția inteligentă într-o zonă omogenă de consumatori casnici de energie electrică. Bugetul total alocat este de 51,5 milioane de euro. Prin cele două ghiduri se lansează apeluri de proiecte necompetitive cu depunere continuă, în cadrul cărora pot fi depuse proiecte în perioada 03.01.2018 – 30.06.2018.

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) anunță că a finalizat ghidul de proiecte și lansează apelurile pentru finanțarea obiectivelor ce vizează investiții pentru managementul riscului la inundații și eroziune costieră. Bugetul total alocat este de 402,35 milioane de euro. Prin acest ghid se lansează apeluri de proiecte pe bază de listă de proiecte preidentificate, în cadrul cărora pot fi depuse proiecte în perioada 03.01.2018 – 02.07.2019.

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 anunță publicarea, la începutul lunii ianuarie 2018, a Corrigendumului nr. 4 privind modificarea documentului: „Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programul Operațional Capital Uman 2014-2010”, aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 536/2016, cu modificările si completările ulterioare.
Modificările vor viza corelarea dispozițiilor din documentul „Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programul Operațional Capital Uman 2014-2010” cu prevederile din Legea nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare (alineat introdus prin OUG nr. 91/06.12.2017), cât și cu modificările survenite prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 79/08.11.2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
Modificările legislative vor conduce la actualizarea plafoanelor pentru remunerarea personalului angajat în proiectele finanțate din POCU.