Referitor la solicitările de clarificare depuse cu privire la selecția unui partener pentru proiectul Centrului de Informare Fonduri ESI, facem următoarele precizări:

În anexa nr. 5 Modalitatea de Evaluare a Candidaturilor, la criteriul de verificare nr. 2, punctul e), data corectă pentru declarația pe proprie răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată la bugetul de stat/local este de 31.12.2017.

În fișierul publicat în 29 ianuarie 2018 pe site-ul www.fonduri-ue.ro, la punctul mai sus menționat, a fost comunicată data de 31.08.2017, ca urmare a unei erori de actualizare a documentului.

Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 publică, în consultare, versiunea revizuită a Ghidului solicitantului pentru Obiectivul Specific 6.2. ”Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali”.

Finanțarea proiectelor în cadrul obiectivului specific menționat vizează implementarea unui număr de sisteme de monitorizare a consumurilor de energie la consumatorii industriali.

Vă rugăm să transmiteți propunerile dumneavoastră privind îmbunătățirea documentelor mai sus menţionate, la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. până la data de 23.02.2018.

Apelul de proiecte va fi deschis ulterior aprobării variantei revizuite a Ghidului Solicitantului pentru Obiectivul Specific 6.2. ”Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali”.

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică, în consultare, Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice „SPRIJIN PENTRU FUNCȚIONAREA GRUPURILOR DE ACȚIUNE LOCALĂ PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ LA NIVELUL ORAȘELOR CU PESTE 20.000 LOCUITORI” aferent Obiectivului Specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Referitor la solicitările de clarificare depuse cu privire la selecția unui partener pentru proiectul Centrului de Informare Fonduri ESI, precizăm că toate condițiile precizate în Anexa 2 - Condițiile generale de conformitate și condițiile specifice sunt obligatorii, inclusiv cele care se referă la spațiul pus la dispoziție, respectiv: ”în fiecare reședință de județ, spațiu de minim 20 mp cu acces facil (direct) pentru public, cu rampe de acces pentru persoanele cu dizabilități, care să fie pus la dispoziție cu titlu gratuit în cadrul proiectului”.

Serviciul de Comunicare Instrumente Structurale și Helpdesk din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE), în baza atribuțiilor sale, a documentelor strategice în domeniu, având în vedere proiectele pe care le pregătește pentru implementarea Centrului de Informare pentru Fonduri ESI, prevăzut în Strategia de comunicare pentru Fonduri ESI și în Planul de comunicare multianual aferent, anunță în calitate de potențial beneficiar relansarea procedurii de selecție a unui partener în vederea implementării proiectului ”Centrul de Informare pentru Fonduri ESI”.

Proiectul urmează a contribui, prin activitățile sale, la diseminarea în mod direct a informațiilor actualizate referitoare la oportunitățile de finanțare din fonduri ESI, fonduri naționale și extracomunitare, precum și la modalitățile de accesare acestora.

Organizațiile interesate, care îndeplinesc condițiile de conformitate și pot proba cu documente îndeplinirea acestora, sunt invitate să-și depună candidatura până cel târziu la data de 2 martie 2018, ora 14.30. Candidatura se va depune în format electronic, la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Vă rugăm ca orice comunicare să conțină în titlu mențiunea ”Cu referire la selecția partenerului pentru proiectul Centrului de Informare pentru Fonduri ESI”.

Serviciul Comunicare Instrumente Structurale și Helpdesk din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în baza atribuțiilor sale, a documentelor strategice în domeniu, având în vedere proiectele pe care le pregătește pentru implementarea Centrului de Informare pentru Fonduri ESI, a publicat în data de 11.10.2017, un anunț prin care a fost lansată procedura de selecție a unui partener în vederea implementării proiectului „Centrul de Informare pentru Fonduri ESI”.