Autoritatea de Management a Programului Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA) din cadrul MDRAPFE anunță că va reintroduce în evaluare proiectele care au fost respinse pentru depășirea pragului de 2% a contribuției beneficiarului, în cadrul apelurilor “Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative” și “Sprijin pentru acțiuni de îmbunătățire a accesului la justiție”.

”Suntem permanent deschiși la dialog cu societatea și cu potențialii beneficiari, pentru a îmbunătăți toate aspectele care țin de folosirea fondurilor europene. Nu sancționăm beneficiarii pentru inadvertențele produse în procesul de lansare a apelului, am analizat situația și am luat singura decizie posibilă ca să avem o abordare corectă în evaluare. Ne dorim să fim alături de beneficiari și în perioada următoare, atât în scrierea, cât și în implementarea proiectelor”, a apreciat ministrul delegat al Fondurilor Europene, Marius Nica.

În ceea ce privește solicitările de clarificare depuse cu referire la selecția unui partener pentru proiectul Centrului de Informare Fonduri ESI, precizăm că în stabilirea eligibilității partenerului se va lua în calcul și scopul în care acesta desfășoară activități economice.

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructura Mare (AM POIM) a primit, până la 16 octombrie 2017, 62 de proiecte în valoare totală eligibilă de 69 milioane de euro, care vizează elaborarea planurilor de management, seturilor de măsuri de conservare, planurilor de acţiune pentru ariile naturale protejate.

Serviciul Comunicare Instrumente Structurale și Helpdesk (SCISH) din cadrul MDRAPFE anunță extinderea până la 31 octombrie 2017, ora 17.00, a termenului pentru depunerea candidaturilor de parteneriat pentru proiectul Centrului de Informare Fonduri ESI, pentru a asigura o competiție consistentă și o selecție relevantă.

În baza atribuțiilor sale și a calității de (potențial) beneficiar POAT pentru proiecte de informare și promovare a fondurilor ESI și a documentelor strategice în domeniu, SCISH a publicat în 11 octombrie anunțul și documentele pentru procedura de selecție a unui/ unor partener/ parteneri pentru implementarea unei componente a Centrului de Informare Fonduri ESI, anume rețeaua teritorială de puncte de informare județene. Dată fiind necesitatea urgentării procesului de operaționalizare a sistemului de puncte teritoriale de informare, termenul inițial stabilit pentru depunerea candidaturilor a fost 20 octombrie 2017.

Serviciul de Comunicare Instrumente Structurale și Helpdesk din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE), în baza atribuțiilor sale, a documentelor strategice în domeniu, având în vedere proiectele pe care le pregătește pentru implementarea Centrului de Informare pentru Fonduri ESI, prevăzut în Strategia de comunicare pentru Fonduri ESI 2014-2020 și în Planul de comunicare multianual aferent, anunță, în calitate de potențial beneficiar, organizarea unei proceduri de selecție a unui partener în vederea implementării proiectului „Centrul de Informare pentru Fonduri ESI”.

Proiectul urmează a contribui, prin activitățile sale, la diseminarea în mod direct a informațiilor actualizate referitoare la oportunitățile de finanțare din fonduri ESI, fonduri naționale și extracomunitare, precum și la modalitățile de accesare acestora.

Organizațiile interesate, care îndeplinesc condițiile de conformitate și pot proba cu documente îndeplinirea acestora, sunt invitate să-și depună candidatura până cel târziu la data de 20 octombrie 2017, ora 14.30. Candidatura se poate depune în format electronic, la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. . Vă rugăm ca orice comunicare să conțină în titlu mențiunea „Cu referire la selecția partenerului pentru proiectul Centrului de Informare pentru Fonduri ESI”.