Viceprim-ministrul Sevil Shhaideh, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene, a semnat astăzi, 25 mai a.c., primele 11 contracte de finanțare prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020. La eveniment au fost prezenți prim-ministrul Sorin Grindeanu, Rovana Plumb, ministrul delegat pentru fonduri europene, și Augustin Jianu, ministrul comunicațiilor și societății informaţionale.

Proiectele se încadrează în acţiunea 2.2.1 aferentă Axei Prioritare 2 - „Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”.

Cele 11 contracte sunt primele semnate dintre cele 22 de proiecte ce au obținut peste 90 de puncte în urma procesului de evaluare şi selecţie a cererilor de finanțare depuse în cadrul apelului de proiecte deschis în perioada 02.11.2015 – 29.02.2016.

Venind în sprijinul beneficiarilor de fonduri europene, MDRAPFE indică solicitanților / beneficiarilor să consulte Ghidului Achizițiilor Publice și Biblioteca de Spețe, disponibile pe site-ul Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP). Cele două documente, elaborate pentru a sprijini beneficiarii și instituțiile interesate, reprezintă instrumente utile în derularea, verificarea și controlul achizițiilor publice.

Ghidul este disponibil pe pagina de internet www.achizitiipublice.gov.ro.

Fondul European de Investiții (FEI), parte a Grupului Băncii Europene de Investiții, a semnat primele tranzacții privind garantarea în cadrul Inițiativei pentru IMM-uri în România, cu următoarele bănci comerciale: Raiffeisen Bank, Banca Comercială Română (BCR) și ProCredit Bank.

Aceste acorduri vizează îmbunătățirea accesului la finanțare pentru peste 4.300 de IMM-uri din România, inclusiv microîntreprinderi și start-upuri, oferind, prin băncile care participă la implementarea Inițiativei IMM, finanțare la rate mai mici ale dobânzii.

Cele trei tranzacții privind garantarea vor genera finanțare IMM-urilor în România în valoare totală de 246 milioane euro, acoperind aproape jumătate din suma totală de 540 milioane eurodin finanțarea totală disponibilă în cadrul Inițiativei.

În perioada 17 iulie 2017 – 31 decembrie 2018, producătorii de energie electrică și termică pot depune cereri de finanțare pentru investiții în producerea energiei electrice şi/sau termice din biomasă/ biogaz şi energiei geotermale (RES), precum și investiţii în cogenerare de înaltă eficienţă.

Prin apelurile lansate astăzi, ne dovedim responsabili față de urmașii noștri. Investim în sursele regenerabile de energie, în economia de combustibili și în eliminarea emisiilor de carbon aferente combustibililor fosili. Fondurile europene sunt, deci, și despre protejarea mediului și a viitorului planetei, a declarat ministrul Rovana Plumb.

Bugetul total al celor două apeluri cu depunere continuă este de 147,38 milioane euro, din care producția de energie din RES are o alocare de 83,85 milioane euro, iar pentru cogenerare de înaltă eficiență sunt alocați aproximativ 63,53 milioane euro.

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman (AM POCU) din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) publică astăzi listele intermediare ale cererilor de finanțare care au fost aprobate în urma evaluării tehnico-financiare a proiectelor depuse pentru apelurile:

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (AM POCU) anunță prelungirea până în data de 22.05.2017, ora 16.00 a perioadei de depunere cereri de finanțare în cadrul apelurilor aferente Obiectivului Specific 5.1, respectiv: