Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare publică o clarificare a anumitor  apectelor metodologice privind evaluarea cererilor de finanțare depuse pentru activități de tip B în cadrul AP 4/OS 4.1 „Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate”.

Clarificarea a fost necesară în urma sesizării anumitor necorelări între textul ghidului solicitantului (sub-capitolul 2.2 Eligibilitatea proiectului, pag 26) și anumite anexe (Anexa 3 și Anexa C1a), în timpul derulării procesului de evaluare a cererilor de finanțare depuse în cadrul apelului de proiecte POIM/178/4/1/Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate lansat pentru AP 4/OS 4.1 „Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate”.

Această clarificare nu aduce modificări condițiilor de eligibilitate ale proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte menționat.

Pentru evaluarea riscului în procesul de gestiune a programelor operaționale, autoritățile de management din România utilizează ARACHNE, instrument informatic integrat elaborat de Comisia Europeană în strânsă cooperare cu unele state membre.

Autoritățile utilizează ARACHNE în efectuarea controalelor administrative și de gestiune în domeniul fondurilor structurale, pentru verificări de management și monitorizarea proiectelor în vederea identificării elementelor de risc privind proiectele, contractele, contractanții și beneficiarii, cu scopul de a preveni și de a combate fraudele.

Mai multe detalii despre acest sistem pot fi consultate pe site-ul Comisiei Europene.

Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Oprațional Infrastructură Mare, aduce la cunoștința celor interesați că a fost aprobată Nota privind pragul de supracontractare pentru proiectele care se încadrează în acțiunile de tip A “Elaborare planuri de management” din cadrul axei prioritare 4 ”Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric”, Obiectivul Strategic 4.1 “Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate”.

Este vorba despre finanțarea proiectelor ce vizează elaborarea de planuri de management pentru arii naturale protejate, implementarea de măsuri prevăzute în planurile de management aprobate, precum și completarea nivelului de cunoaștere a biodiversității și ecosistemelor.

Practic, a fost suplimentat bugetul limită de contractare în cadrul apelului POIM/178/4/1/Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate până la pragul de 36,743 milioane euro.

Această nouă limită va permite aprobarea tuturor proiectelor depuse pentru tipul de acțiuni A, fără a fi necesară constituirea unei liste de rezervă. În plus, majorarea limitei de supracontractare nu afectează nivelul de supracontractare global, prevăzut în legislație și nici atingerea obiectivelor celorlalte acțiuni din cadrul OS 4.1.

Precizăm că majorarea limitei de supracontractare nu va duce la o majorare a bugetului de proiecte depuse, Autoritatea de Management rezervându-și dreptul de a decide asupra aprobării de noi proiecte pentru tipul de acțiuni A peste limita comunicată, în funcție de evoluția axei prioritare.

Ministerul Fondurilor Europene – Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate şi Ministerul Cercetării și Inovării - Organismul Intermediar pentru Cercetare anunţă lansarea spre consultare publică a Ghidului Solicitantului aferent Acţiunii 1.1.1 – Mari infrastructuri de CD- Tip de proiect: Proiecte pentru clustere de inovare, Axa prioritară 1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor.

Ghidul Solicitantului este postat pe site-ul Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Competitivitate (www.fonduri-ue.ro), secţiunea Implementare program şi pe site-ul Organismului Intermediar pentru Cercetare din Ministerul Cercetarii și Inovării, la secţiunea Competitii.(www.poc.research.gov.ro)

Perioada de consultare publică este de 30 zile, începând cu data de 26.04.2018 până la data de 26.05.2018. În această perioadă se aşteaptă observații şi sugestii privind modificările aduse Ghidului.

Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise la adresa de mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; tel.021.316.00.86

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) anunță finalizarea modificării ghidului solicitantului pentru Obiectivele Specifice 8.1 ”Creşterea capacităţii Sistemului Energetic Naţional pentru preluarea energiei produse din resurse regenerabile” și 8.2 ”Creşterea gradului de interconectare a Sistemului Naţional de Transport al gazelor naturale cu alte state vecine” și lansarea apelului de proiecte pentru investiții în realizarea şi/sau modernizarea reţelelor electrice de transport și în dezvoltarea/modernizarea Sistemului Național de Transport Gaze Naturale. Bugetul total alocat este de 75,2 milioane de euro.

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) anunță finalizarea revizuirii Ghidul solicitantului aferent Obiectivului specific 6.2 Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali și lansarea apelului pentru finanțarea investițiilor în sisteme de monitorizare a consumurilor de energie la consumatorii industriali.

Conform Ghidul solicitantului, bugetul total alocat este de 7,8 milioane de euro. Apel este necompetitiv cu depunere continuă, iar proiectele pot fi depuse în perioada 20.03.2018 – 31.12.2018.