Ministerul Fondurilor Europene anunță modificarea Metodologiei privind constituirea Comitetului de Monitorizare pentru POIM 2014-2020.

Astfel, în cadrul capitolului ”Criterii de selecție a partenerilor non-instituții publice pentru CM POIM 2014-2020”, punctul 4, ultima frază a paragrafului 4, se modifică în: „Scorul final se va calcula prin realizarea mediei aritmetice între punctajele acordate de cei cinci evaluatori (preşedintele comisiei de selecţie, un reprezentant al AM POS T, un reprezentant al AM POS Mediu, un reprezentant al OI Energie, un reprezentant al DG Analiză, Programare şi Evaluare)”.

 

De asemenea, în cadrul Punctului 6 - ”Procedura de contestatii”, subpunctul 6.3, ultimul paragraf se modifică după cum urmează: „Scorul final se va calcula prin realizarea mediei aritmetice între punctajele acordate de cei cinci evaluatori (preşedintele comisiei de Solutionare a Contestatiilor, un reprezentant al AM POS T, un reprezentant al AM POS Mediu, un reprezentant al OI Energie, un reprezentant al DG Analiză, Programare şi Evaluare)”.
Această modificare va face parte integrantă din Procedura de funcționare a CM POIM 2014-2020.
Metodologia inițială poate fi consultată aici, fiind publicată în cadrul anuntului din 28 iulie. Termenul pentru transmiterea formularului de intenție a fost 7 august 2015.

pdf Erată Metodologie constituire CM POIM