Având în vedere observaţiile şi comentariile primite în urma celei de-a doua runde de consultare publică a Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Acţiunea 2.2.1- “Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”, desfăşurate în perioada 24 iulie – 07 august 2015, care au condus la necesitatea actualizării prevederilor ghidului pentru beneficiarii privaţi, Ministerul Fondurilor Europene, prin Direcţia Generală Programe Competitivitate (DG PC) anunţă publicarea ghidului final în data de 20.08.2015, iar data de început pentru depunerea cererilor de finanţare este 1 octombrie 2015.