Astăzi, 9 octombrie 2015, în prezența domnului Marius Nica, ministrul fondurilor europene, și a reprezentanților Consiliului Județean, la Tulcea a fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul ”Modernizarea suprafețelor de mișcare, extinderea pistei și a platformei de îmbarcare – debarcare pentru Aeroportul Delta Dunării Tulcea”, depus de către Regia Autonomă Aeroportul Delta Dunării Tulcea în cadrul Programului Operațional Sectorial Transport (POS T) 2007-2013, Domeniul Major de Intervenție 2.4 – Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport aerian. Contractul de finanțare a fost semnat de Ionuț Micu, directorul Autorității de Management POS T, și Constantin Albu, directorul general al Aeroportului „Delta Dunării” Tulcea.

”Această investiție, care va spori gradul de absorbție a fondurilor europene, va contribui la modernizarea aeroportului pentru îmbunătățirea condițiilor de călătorie în zona de sud-est. Totodată, investiția vine in sprijinul întregului program de dezvoltare de care beneficiază zona Deltei Dunării în perioada următoare”, a declarat domnul Marius Nica, ministrul fondurilor europene.

Valoarea eligibilă a proiectului este de 52.486.629,90 lei, din care contribuția FEDR este de 44.613.635,42 lei, 6.823.261,88 lei o reprezintă co-finanțarea de la Bugetul de stat și 1.049.732,60 lei reprezintă contribuția proprie a beneficiarului.

Obiectivul principal al proiectului constă în reabilitarea, modernizarea și extinderea suprafețelor de mișcare și construirea de facilități conexe pentru conformtul pasagerilor în cadrul Aeroportului Tulcea.

Obiectivele specifice ale cererii de finanțare se referă la mai multe componente: pista de decolare-aterizare și platforma de îmbarcare-debarcare, balizajul, facilități pentru accesul pasagerilor de la terminal la platforma îmbarcare-debarcare, sistemul de canalizare pluvială. Astfel, pista de aterizare se va extinde cu circa 60 de metri, va fi lărgită, reabilitată și se vor îmbunătăți condițiile de rulaj prin așternerea unui strat asfaltic, platforma de îmbarcare-debarcare va fi reabilitată şi extinsă cu 11.600 mp, sistemul canalizare pluvială și instalația de balizaj vor fi reabilitate și adaptate la noua configurare a suprafețelor de mișcare. În plus, pentru sporirea gradului de confort al pasagerilor, se vor construi două copertine pentru accesul pasagerilor de la terminal la platforma de îmbarcare-debarcare iar aeroportul va dispune de sistem pentru transportul bagajelor de la platforma îmbarcare-debarcare la terminalul sosiri.

Ministerul Fondurilor Europene este coordonatorul Instrumentelor Structurale 2007-2013 și al fondurilor europene structurale și de investiții 2014-2020 în România, îndeplinind și rolul de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Sectorial Transport.