București, 19 august 2016 - Ministerul Fondurilor Europene (MFE) lansează astăzi apelurile de proiecte pentru finanțarea obiectivelor de investiții ce vizează crearea condiţiilor tehnice necesare preluării energiei electrice produsă din surse regenerabile de energie(20,96 mil. euro), implementarea de sisteme de monitorizare a consumului de energie la nivel industrial (11,75 mil. euro) şi instalarea de contoare inteligente la nivelul locuinţelor (38,12 mil. euro).

Proiectele selectate și finanțate în cadrul Axei Prioritare 6 Promovarea energiei curate și eficienței energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon (OS 6.1, 6.2 și 6.3) au ca scop:

  • întărirea reţelelor de distribuţie a energiei electrice pentru a putea prelua în condiţii de siguranţă energia rezultată din valorificarea surselor regenerabile;
  • achiziționarea de către marii consumatori (producătorii de industrie) a echipamentelor de monitorizare a consumului de energie care să le permită eficientizarea acestuia prin măsuri specifice de eficienţă energetică;
  • instalarea sistemelor de măsurare inteligentă a consumului de energie eletrică pentru 10.000 de consumatori preponderent casnici.

Beneficiarii proiectelor ce urmează a fi selectate sunt:

  • Operatorii de distribuţie/transport a energiei electrice care preiau energie produsă din resurse regenerabile de energie;
  • Societăţile din industrie cu consumuri de peste 1.000 tep/an;
  • Operatorii concesionari de distribuţie energie electrică, ce se supun obligaţiilor de implementare a contorizării inteligente în proporţie de 80% până în 2020.

Ghidurile și documentele anexe pot fi consultate pe website-ul ministerului.

Detalii suplimentare privind cele trei apeluri de proiecte pot fi consultate aici.

Cifrele publicate nu includ rezerva de performanță care se alocă numai acelor beneficiari care ating indicatorii de performanță agreați cu Uniunea Europeană.

***

Apelurile de proiecte sunt lansate în cadrul Axei prioritare 6 Promovarea energiei curate și eficienței energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon, Obiectiv Specific 6.1. Creșterea producției de energie din resurse regenerabile mai puțin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal) – componenta de distribuție, Obiectiv Specific 6.2. Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali, respectiv Obiectiv Specific 6.3. Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuințelor.

Despre POIM 2014-2020:

Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 este al doilea program ca mărime din UE, cu o alocare de aproximativ 12 mld. euro pentru sectoarele de transport, mediu și energie.

MFE a lansat, în perioada aprilie-iulie 2016, ghiduri pentru proiecte în valoare de 5,9 mld. euro pentru transport, 3,5 mld. euro pentru mediu și 350 mil. euro pentru energie.