București, 13 septembrie 2016 ― Ministerul Fondurilor Europene (MFE) deschide astăzi apelurile de proiecte „Şcoală pentru toţi”, cu o alocare de 173,2 milioane euro și „Profesori motivaţi în şcoli defavorizate”, cu o alocare de 25 milioane euro din Programul Operațional Capital Uman (POCU).

Cele două apeluri sprijină Strategia naţională privind reducerea părăsirii timpurii a școlii şi au ca scop reducerea şi prevenirea abandonului şcolar şi promovarea accesului egal la învăţământul preşcolar, primar şi secundar de calitate.

„Şcoală pentru toţi” este un apel de proiecte care se adresează în primul rând copiilor și elevilor precum și tinerilor și adulților din programe A doua șansă. Programul cuprinde măsuri integrate socio-educaționale și vizează în același timp familia, școala și comunitatea. Apelul este deschis tuturor școlilor, dar cele defavorizate au prioritate în evaluare.

„Profesori motivaţi în şcoli defavorizate” este dedicat școlilor cu cel mai ridicat grad de defavorizare, care au mulți copii aflați în risc de abandon școlar și nu reușesc să atragă sau să mențină în școală profesorii calificați. Modelul internaţional de bune practici care a inspirat acest program este Teach for America, aplicat în ţara noastră de către organizaţia parteneră Teach for Romania.

„În România există şcoli de top, elevi performanţi, iniţiative absolut lăudabile de înnoire a şcolii. Şi totuşi de ce suntem în fruntea ţărilor europene la abandon şcolar? Cum să folosim cel mai bine fondurile europene ca să ameliorăm aceste situaţii? Ghidurile lansate azi sunt răspunsul nostru la această întrebare. La baza selecţiei şcolilor în situaţie de risc, care vor beneficia de banii europeni, se află un instrument de ierarhizare a şcolilor, dezvoltat împreună cu colegii din Ministerul Educaţiei şi din Cancelaria Prim-Ministrului, cărora le mulţumesc.” a declarat Cristian GHINEA, ministrul Fondurilor Europene.

Pentru a direcționa intervențiile și fondurile în școlile care au cele mai mari probleme cu abandonul școlar, proiectele depuse în cadrul apelului „Şcoală pentru toţi” vor primi punctaj suplimentar dacă vizează activități în unitățile școlare defavorizate, conform ierarhizării de la 1 la 5, în care categoria 1 înseamnă „cel mai defavorizat” şi categoria 5, „cel mai puțin defavorizat”. Instrumentul de ierarhizare a şcolilor şi grădiniţelor a fost dezvoltat de specialişti în educaţie şi statisticieni pe baza corelării bazei de date din Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR) al Ministerului Educaţiei, bazei de date a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar şi celor două studii întocmite de Banca Mondială „Atlasul Zonelor Rurale Marginalizate şi al Dezvoltării Umane Locale din România" şi „Atlasul Zonelor Urbane marginalizate din România". Instrumentul combină indicatori relevanţi: riscul de abandon şcolar, nivelul de pregătire al cadrelor didactice, gradul de pregătire al elevilor şi nivelul de dezvoltare socioeconomică a localităţii.

Ghidurile solicitantului au fost lansate în consultare publică în luna iulie și analizate în cadrul mai multor dezbateri publice. Instrumentul de ierarhizare a şcolilor în funcţie de nivelul de defavorizare a fost o propunere venită în cursul consultărilor, de la Asociaţia Human Catalyst şi pusă în practică de specialişti ai Ministerului Educaţiei şi ai Cancelariei Prim-Ministrului.

Pentru prima dată în cadrul POCU, apelul „Şcoală pentru toţi” permite implementarea unui proiect integrat, care încurajează combinarea mai multor obiective specifice (6.2, 6.3, 6.4, 6,6.). Astfel, acţiunile destinate preșcolarilor și școlarilor sunt obligatorii în fiecare proiect, şi pot fi completate de cele care vizează copiii de 2 ani din învățământul antepreșcolar din creșele și grădinițele din rețeaua publică, și de cele destinate tinerilor și adulților care nu au finalizat învățământul obligatoriu, dar vor să se reîntoarcă la școală.

Deoarece în urma procesului de consultare a reieșit necesitatea lansării, în paralel, a unei linii de finanțare dedicate special programelor de tip A doua șansă, suma alocată acestei intervenții a fost redusă în cadrul apelului „Școală pentru toți” și va fi inclusă într-un apel separat dedicat obiectivului specific 6.4, care urmează să fie lansat în curând. Prin urmare, solicitanții pot opta fie să integreze acest tip de activități în proiectele depuse în cadrul prezentului apel, fie să le propună separat, în cadrul apelului dedicat.

Depunerea proiectelor, prin intermediul sistemului informatic MySMIS 2014, se poate face începând cu 13 septembrie 2016, ora 15:00 și se încheie în data de 15 noiembrie 2016, ora 16:00.

Informații despre apelurile de proiecte Profesori motivaţi în şcoli defavorizate” şi „Şcoală pentru toţi"

  • sprijină măsurile 6.1- 6.7. din Pachetul integrat pentru combaterea sărăciei, asumat de Guvernul României în februarie 2016;
  • fac parte din cadrul Axei Prioritare (AP) 6 „Educaţie şi competenţe”, Prioritatea de Investiţii (PI) 10i. „Reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la învăţământul preşcolar, primar şi secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învăţare formale, nonformale şi informale pentru reintegrarea în educaţie şi formare”.

Despre Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Programul Operațional Uman 2014-2020 are o alocare totală de 4,326 miliarde euro. Programul stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, continuând astfel investițiile realizate prin Fondul Social European în perioada 2007‐2013 și contribuind la reducerea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre România şi Statele Membre ale UE. În vederea atingerii obiectivelor propuse, în cadrul POCU au fost stabilite 7 Axe Prioritare.