București, 16 septembrie 2016 - Ministerul Fondurilor Europene anunță public închiderea apelurilor de proiecte pentru obiectivele specifice 4.1. “Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360°) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome” și 4.2. “Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360°) în comunitățile marginalizate” din Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020.

În cadrul termenului legal - 15 septembrie 2016, ora 16.00 - au fost înregistrate în total 349 de proiecte, după cum urmează:

  • pentru 4.1 DLI 360° în comunități marginalizate în care există populație aparținând populației rome (zone mai puțin dezvoltate) - 174 proiecte;
  • pentru 4.1 DLI 360° în comunități marginalizate în care există populație aparținând populației rome (zone dezvoltate) - 15 proiecte;
  • pentru 4.2 DLI 360° în comunități marginalizate - 160 proiecte.

Aceste cereri de finanțare reprezintă o solicitare bugetară de 4.133.418.425,25 lei, însă această cifră însumează doar bugetele depuse on-line, prin formularul standardizat din sistemul informatic MySMIS. Bugetelor încărcate astfel, li se adaugă cele atașate în format Excel, care nu se adună în mod automat.

Alocarea bugetară pentru axele 4.1 și 4.2 este de 1.562.350.000 lei.

“Aceste proiecte sunt extreme de importante pentru comuniţile vulnerabile social şi economic, căci oferă o perspectivă de 360° pentru problemele pe care promotorii de proiecte le-au identificat în urma unei analize specifice comunităţii respective. Procesul de depunere a aplicațiilor a fost început pe 16 mai 2016, perioada fiind prelungită cu încă 6 săptămâni după termenul limită, stabilit inițial la 1 august, având în vedere complexitatea şi ineditul acestor proiecte. Cu toate acestea, cele mai multe proiecte au fost finalizate în sistemul MySMIS în ultimele 24 de ore” a declarat Ciprian Necula, Secretar de Stat în cadrul MFE.

***

Despre Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Programul Operațional Uman 2014-2020 are o alocare totală de 4,326 miliarde euro. Programul stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, continuând astfel investițiile realizate prin Fondul Social European în perioada 2007‐2013 și contribuind la reducerea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre România şi Statele Membre ale UE. În vederea atingerii obiectivelor propuse, în cadrul POCU au fost stabilite 7 Axe Prioritare.