București, 22 decembrie 2016 — Comisia Europeană (CE) a notificat formal România astăzi, în legătură cu ridicarea condiționalității G6, referitoare la Legislația de mediu privind evaluarea impactului asupra mediului și evaluarea strategică de mediu şi a condiționalității G7, referitoare la Sistemele statistice și indicatorii de rezultat.

Condiţionalităţile declarate îndeplinite astăzi de organismul european fac parte din condiţionalităţile agreate cu reprezentanții CE, aflate în acest moment în consultarea de la nivel comunitar.

București, 22 decembrie 2016Ministrul Dragoş DINU publică astăzi Raportul de guvernare aferent portofoliului Fondurilor Europene.

Raportul prezintă progresul şi stadiul în domeniile prioritare:

• închiderea programelor operaţionale din exercițiul bugetar european 2007 – 2013;
• procesul de desemnare (acreditare) a Autorităților de Management;
• îndeplinirea condiționalităților ex-ante;
• lansările de ghiduri şi deschiderea de apeluri de proiecte din bugetul 2014 – 2020;
• reforma instituțională.

Portofoliul Ministerului Fondurilor Europene a fost deţinut în perioada noiembrie 2015 – decembrie 2016 de Aura Carmen Răducu (17 noiembrie 2015 - 26 aprilie 2016), Cristian Ghinea (27 aprilie 2016 - 26 octombrie 2016) şi Dragoş Dinu, începând cu 27 octombrie 2016.

București, 14 decembrie 2016 — Ministerul Fondurilor Europene (MFE) lansează astăzi în consultare publică ghidul solicitantului pentru apelul competitiv de proiecte „Viitor pentru tineri (II)” — Integrarea durabilă pe piața muncii a tinerilor NEET din regiunile București-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia”, cu o finanţare de 236.338.443 euro din Programul Operațional Capital Uman (POCU). Proiectele ce vor fi sprijinite în cadrul acestei linii de finanţare vizează tinerii cu vârsta între 16 şi 24 de ani care nu îşi continuă educaţia sau formarea, nici nu sunt angajaţi (NEET).

București, 8 decembrie 2016Ministerul Fondurilor Europene (MFE) lansează astăzi în consultare publică ghidul solicitantului pentru apelul competitiv de proiecte „Viitor pentru tineri”, în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU). Proiectele ce vor fi sprijinite în cadrul acestei linii de finanţare vizează tinerii cu vârsta între 16 şi 24 de ani care nu sunt încadraţi profesional şi nu urmează niciun program educaţional sau de formare (NEET).

Fondurile sunt destinate unor pachete de măsuri personalizate pentru integrarea pe piața muncii a tinerilor NEET, cu precădere a celor greu și foarte greu ocupabili, din regiunile de dezvoltare Centru, Sud-Muntenia şi Sud-Est.

București, 9 decembrie 2016 — Ministerul Fondurilor Europene (MFE) anunţă desemnarea autorităţii de management care administrează intervenţii finanţate din Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane (FEAD), autoritatea de management pentru Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (AM POAD).

Sunt fericit să anunţ că am semnat azi ordinul de desemnare a Autorităţii de Management POAD, prima AM din cadrul MFE, permiţându-ne astfel rambursarea de la Comisia Europeană a cheltuielilor efectuate şi suportate de la bugetul de stat pe acest program. Mulţumesc colegilor din Ministerul Fondurilor, reprezentanţilor Autoritătii de Audit şi Autorităţii de Certificare din Ministerul Finantelor pentru seriozitatea si intensitatea eforturilor din ultimile luni. A fost un proces complex, pe care l-am finalizat acum” a declarat Dragoş Dinu, ministrul Fondurilor Europene.

Desemnarea are loc ca urmare a raportului de audit favorabil al Autorităţii de Audit din cadrul Curţii de Conturi a României prin care sistemul instituit pentru perioada 2014-2020 pentru POAD este conform cu criteriile de desemnare.

Autoritatea de management pentru Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate este prima desemnată din lista autorităţilor de management gestionate de către MFE.

***

Despre Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate

POAD are o alocare totală de 518,838 milioane Euro în perioada 2014-2020. Contribuția bugetului Uniunii Europene este de 85%, iar cofinanțarea de la bugetul național este de 15%. POAD este o continuare a Programului European de Ajutorare a Defavorizaților (PEAD) derulat în perioada 2007 -2013.

În prezent, Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) asigură pe întreaga perioadă 2014 - 2020 distribuția gratuită de ajutoare alimentare în toate localitățile din tara în favoarea persoanelor dezavantajate. În cursul acestei luni MFE negociază cu Comisia Europeană pachetul de propuneri de modificare a POAD: acordarea de alimente mai diversificate, inclusiv mese calde prin intermediul cantinelor sociale, „trusoul pentru nou-născuți”, oferirea de produse de igienă, rechizite pentru preşcolarii şi elevii defavorizaţi, îmbrăcăminte, încălțăminte şi saci de dormit pentru persoanele fără adăpost.

București, 8 decembrie 2016 — Ministerul Fondurilor Europene (MFE) lansează astăzi în consultare publică Ghidul Solicitantului „Bunicii comunității — Servicii sociale și socio-medicale pentru vârstnici”, cu o alocare de 15 milioane euro din Programul Operațional Capital Uman (POCU). Proiectele aferente acestei linii de finanţare vizează persoanele vârstnice aflate în situaţii de dependenţă și/sau în risc de excluziune socială.