Ministerul Fondurilor Europene – Direcția Generală Programe Capital Uman anunță amânarea deschiderii sistemului informatic MySMIS2014 pentru cererile de propuneri de proiecte nr. 2„- Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360°) în comunitățile marginalizate rome și nr. 3/2015 - Sprijin pregătitor pentru animarea comunității din cadrul orașelor cu populație peste 20.000 de locuitori, Etapa I - Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) și pentru înființare GAL nou/ adaptare GAL deja înființat la cerințele DLRC pentru perioada de programare 2014-2020, aferente Programului Operațional Capital Uman (POCU).

Ieri, 20 noiembrie 2015, comisarul european pentru politica regională Corina Crețu s-a întâlnit la București cu ministrul fondurilor europene Aura Răducu.

Doamna comisar european a felicitat-o pe doamna ministru pentru învestitură și i-a urat succes în activitatea care urmează.

În perioada 25.11.2015 - 25.01.2016, Ministerul Fondurilor Europene (prin Direcția Generală Programe Capital Uman) primește propuneri de proiecte care să vizeze ”Dezvoltarea Locală Integrată (360°) în comunitățile marginalizate rome”.
”Venim din nou în sprijinul beneficiarilor și simplificăm sistemul, creând pentru prima dată posibilitatea ca beneficiarii să folosească opțiunea de costuri simplificate prin aplicarea finațării forfetare: cheltuielile indirecte din cadrul proiectului se vor deconta fără documente justificative, în cuantum de 15% din cheltuielile directe cu personalul”, a declarat Ministrul Fondurilor Europene, Marius Nica.
Cerere de propuneri de proiecte vizează să reducă numărul de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome. Intervențiile sunt construite în consultare directă cu membrii comunității, în așa fel încât să răspundă nevoilor acesteia. Accentul se va pune pe relația strânsă de colaborare între comunitate, organizațiile non-guvernamentale și autoritățile locale.

Ieri, 24 octombrie 2015, domnul Marius Nica, ministrul fondurilor europene, însoțit de domnul Cătălin Nechifor, președintele CJ Suceava, a vizitat în județul Suceava investițiile realizate prin trei proiecte cofinanțate din fonduri europene: depozitul neconform de deșeuri Gura Humorului redat în mare parte naturii, stația de epurare Gura Humorului reabilitată (prin Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013), respectiv dotarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava cu utilaje de intervenţie pentru situaţii de urgenţă (prin Programul Operațional Regional 2007-2013).

Astăzi, 21 octombrie 2015, în prezența domnului Marius Nica, ministrul fondurilor europene, a domnului Valentin Șoneriu, secretar de stat în Ministerul Fondurilor Europene, a reprezentanților Consiliului Județean și celor ai Regiei Autonome Județene de Apă (RAJA), în județul Constanța a fost finalizat contractul privind închiderea depozitului de deșeuri neconform de la Murfatlar și a fost inaugurată stația de epurare de la Mihail Kogălniceanu.