Ministerul Fondurilor Europene, prin Direcția Generală Programe Competitivitate, lansează în consultare publică în perioada 01-15 octombrie 2015 Ghidul Solicitantului pentru beneficiari publici, aferent Axei Prioritare 2 a Programului Operațional CompetitivitateAcţiunea 2.1.1 - Îmbunătăţirea infrastructurii în bandă largă şi a accesului la internet, Acţiunea 2.2.2 – Sprijinirea utilizării TIC pentru dezvoltarea afacerilor, în special a cadrului de derulare a comerţului electronic, Acţiunea 2.3.1 – Consolidarea şi asigurarea interoperabilităţii sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viaţa cetăţenilor şi întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental şi a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data, Acţiunea 2.3.2 - Asigurarea securităţii cibernetice a sistemelor TIC şi a reţelelor informatice, Acţiunea 2.3.3 - Îmbunătăţirea conţinutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educaţie, e-incluziune, e-sănătate şi e-cultură.

Doamna Mihaela Ciuciureanu, secretar de stat MFE, a participat ieri, 23 septembrie, la seminarul despre oportunitățile de investiții în România prin intermediul fondurilor structurale și de coeziune, găzduit în cadrul Pavilionul României la Expo Milano.

”Evenimentul a fost o oportunitate excelentă de a prezenta investitorilor posibilitățile de finanțare oferite în România în perioada 2014-2020. Cu atât mai mult cu cât, pe baza experienței acumulate în perioada anterioară, am elaborat modalități noi de sprijinire a beneficiarilor pentru a-și putea implementa proiectele fără întârzieri și dificultăți. De exemplu, s-au introdus termene maxime de procesare a cererilor de plată pentru toate autoritățile de management, astfel încât beneficiarii să nu mai aștepte decontarea cheltuielilor o perioadă nedeterminată de timp”, a explicat doamna secretar de stat.

Ministerul Fondurilor Europene a supus astăzi aprobării Guvernului Ordonanța de Urgență privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, act normativ care stabilește fluxurile financiare aferente utilizării fondurilor europene nerambursabile în exercițiul financiar 2014-2020.

Ministrul fondurilor europene, Marius Nica, a participat astazi, 21 septembrie, la o sedință de lucru cu beneficiarii Programului Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice (POSCCE) care au proiecte în domeniul cercetării cu risc de nefinalizare până la 31 decembrie a.c.

Comisia Europeană a decis ieri, 15 septembrie 2015, să reia plățile către România în cadrul POS Mediu și POS Creșterea Competitivității Economice, în urma remedierii deficiențelor din sistemele de management și control.

”Deblocarea acestor plăți ne confirmă că eforturile depuse de autoritățile române, pe parcursul a patru luni, au avut rezultatele așteptate. Comisia Europeană a considerat că măsurile luate de noi au dus la funcționarea corectă a sistemelor manageriale și de control și, în consecință, se pot relua transferurile de la bugetul comunitar către bugetul României. Ca rezultat, estimăm că într-o primă etapă vor fi rambursate către România aproximativ 120 milioane euro, aferente declarațiilor de cheltuieli deja transmise. Pentru pasul următor, pregătim pentru a fi certificate și transmise către CE declarații de cheltuieli în valoare totală estimată de aproximativ 221 milioane euro, ceea ce înseamnă că în curând vom deconta și alte sume aferente axelor deblocate acum”, a declarat Marius Nica, ministrul fondurilor europene.

Astăzi, 11 septembrie 2015, comisarul pentru politica regională Corina Crețu s-a întâlnit, la București, cu ministrul fondurilor europene Marius Nica.

În cadrul întâlnirii s-a discutat despre importanța gestionării investițiilor în transport, mediu și energie printr-un singur program operațional (Infrastructură Mare 2014-2020), pentru a fructifica, în primul rând, complementaritățile între aceste sectoare.