Procedura de selecție a membrilor Comitetului de Monitorizare pentru Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020 s-a desfășurat în conformitate cu Metodologia publicată pe pagina de web a Ministerului Fondurilor Europene în data de 28.07.2015, împreună cu anunțul de intenție. Trebuie subliniat faptul că termenul iniţial pentru depunerea formularului de intenție a fost prelungit până la data de 7 august 2015 pentru a oferi posibilitatea unui număr cât mai mare de participanţi să se înscrie în procesul de selecţie. 

Pentru o corectă și completă informare a opiniei publice şi a potenţialilor beneficiari ai Acţiunii 2.2.1- “Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”, Ministerul Fondurilor Europene doreşte să precizeze că observaţiile primite în perioada de consultare publică asupra ghidului solicitantului din partea factorilor interesaţi au avut un impact important asupra formei finale a ghidului.

Prin urmare, pentru asigurarea corectitudinii acestui document, inclusiv din punct de vedere al garantării unei şanse egale pentru toţi potenţialii beneficiari ai Acţiunii 2.2.1,

Având în vedere observaţiile şi comentariile primite în urma celei de-a doua runde de consultare publică a Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Acţiunea 2.2.1- “Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”, desfăşurate în perioada 24 iulie – 07 august 2015, care au condus la necesitatea actualizării prevederilor ghidului pentru beneficiarii privaţi, Ministerul Fondurilor Europene, prin Direcţia Generală Programe Competitivitate (DG PC) anunţă publicarea ghidului final în data de 20.08.2015, iar data de început pentru depunerea cererilor de finanţare este 1 octombrie 2015.

Ministerul Fondurilor Europene face public rezultatul obținut ca urmare a selecției membrilor Comitetului de Monitorizare pentru Programul Operațional Infrastructura Mare 2014 – 2020.
Lista prealabila a candidaților declarați admiși ca urmare a selecției membrilor CM POIM 2014-2020 este disponibilă pdf aici

Ministerul Fondurilor Europene anunță modificarea Metodologiei privind constituirea Comitetului de Monitorizare pentru POIM 2014-2020.

Astfel, în cadrul capitolului ”Criterii de selecție a partenerilor non-instituții publice pentru CM POIM 2014-2020”, punctul 4, ultima frază a paragrafului 4, se modifică în: „Scorul final se va calcula prin realizarea mediei aritmetice între punctajele acordate de cei cinci evaluatori (preşedintele comisiei de selecţie, un reprezentant al AM POS T, un reprezentant al AM POS Mediu, un reprezentant al OI Energie, un reprezentant al DG Analiză, Programare şi Evaluare)”.