La sfârșitul lunii mai, ministrul Fondurilor Europene, Marius Nica, declara: “Vreau ca AM-urile din cadrul MFE să acorde o atenție deosebită pe tot parcursul unui an dar, cu precădere, în această perioadă, întâlnirilor cu beneficiarii (…) pentru că îmi doresc să venim în continuare în sprijinul beneficiarilor, să optimizăm astfel procedurile referitoare la evaluare, selecţie, contractare, implementare, monitorizare și plată a proiectelor, să corectăm lucrurile acolo unde este cazul”.

Ministerul Fondurilor Europene prelungește până la data de 07 august 2015 procesul de constituire a Comitetului de Monitorizare a Programului Operational Infrastructură Mare 2014-2020.

Termenul iniţial era 04 august a.c. iar prelungirea a fost necesară pentru a oferi posibilitatea unui număr cât mai mare de participanţi să se înscrie în procesul de selecţie a membrilor votanţi aferent CM POIM 2014-2020.

CM POIM 2014-2020 este o structură naţională de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în procesul de implementare a POIM 2014-2020, care se va reuni pe parcursul întregii perioade de programare 2014 - 2020 pentru a examina implementarea programului şi progresele înregistrate în cadrul POIM 2014 - 2020.

Constituire a Comitetul de Monitorizare al POIM

Ministerul Fondurilor Europene lansează procesul de constituire a Comitetul de Monitorizare a Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020. Acest program a fost aprobat de Comisia Europeană în data de 9 iulie a.c.

CM POIM 2014-2020 este o structură naţională de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în procesul de implementare a POIM 2014-2020 care se va reuni pe parcursul întregii perioade de programare 2014 - 2020, pentru a examina implementarea programului şi progresele înregistrate în cadrul POIM 2014 - 2020.

Sesiuni de dezbateri cu toți factorii interesați

Ministerul Fondurilor Europene - Direcția Generală Programe Capital Uman organizează două sesiuni de dezbateri cu toți factorii interesați, referitoare la pachetul de documente aferente ghidului solicitantului pentru Programul Operational Capital Uman (POCU) 2014-2020, publicate spre consultare în perioada 19 iunie – 24 iulie 2015. Sesiunile se vor desfășura în datele de 5 și 6 august, la sediul Ministerului Fondurilor Europene (B-dul Ion Mihalache, nr 15-17, sala de conferințe, parter).

Lansarea în consultare publică Ghid al solicitantului

Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management a Programului Operațional Competitivitate 2014– - 2020 și Ministerul pentru Societatea Informațională, prin Organismul Intermediar pentru Promovarea Societații Informaționale, anunță lansarea în consultare publică a proiectului de Ghid al solicitantului pentru beneficiari privați - Axa Prioritara 2 „Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă.

Calendarul lansărilor POC Axa Prioritară 2

Ministerul Fondurilor Europene, prin Direcția Generală Programe Competitivitate (DG PC), pune la dispoziția potențialilor beneficiari calendarul lansărilor POC Axa Prioritară 2 - “Tehnologia Informației și Comunicației (TIC) pentru o economie digitală competitivă”.