Ministerul Fondurilor Europene, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni, deschid astăzi, 12 octombrie 2016, apelul pentru Programul „Diaspora Start-up”, cu o alocare de 30 milioane euro din Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020.

Bucureşti, 11 octombrie 2016 — Ministerul Fondurilor Europene (MFE) publică arhiva electronică SMIS, care conţine proiectele şi contractele de achiziţie aferente programelor operaţionale 2007-2013.

MFE oferă acces liber la informații, în format de date deschise (open data), referitoare la utilizarea fondurilor europene în exerciţiul financiar european 2007-2013: proiecte, beneficiari, contracte de achiziţie, furnizori, rambursări.

„Am promis transparenţă şi asta înseamnă transparenţă: publicarea detaliilor despre 16.056 contracte de finanţare şi 151.348 contracte de achiziţie din fonduri europene. Mulțumesc secretarului de stat Radu Mihaiu care a lucrat la partea tehnică a acestei operațiuni. Mulțumesc Ministerului pentru Consultare Publică și Dialog Civic și ONG-urilor care au venit cu idei în cadrul consultărilor organizate pe acest subiect” a declarat Cristian Ghinea, ministrul Fondurilor Europene.

Bucureşti, 10 octombrie 2016 — Cristian Ghinea, ministrul Fondurilor Europene, a semnat astăzi Ordinul privind aprobarea formatului standard al Contractului/Deciziei de finanţare – condiţii generale aplicabil pentru perioada de programare 2014-2020, prin care este introdus un articol dedicat transparenţei.

Acesta defineşte contractul de finanţare, împreună cu anexele şi documentele vizând executarea lui, ca fiind informaţii de interes public în condiţiile Legii 544/2001. Mai mult, documentul MFE listează explicit elementele care nu pot avea caracter de confidenţialitate

Cristian GHINEA, ministrul Fondurilor Europene, a avut o întrevedere cu Gunther KRICHBAUM, preşedintele Comisiei pentru Afaceri Europene din Bundestag.

Parlamentarul german s-a interesat de situaţia fondurilor europene în România, de stadiul lansării apelurilor de proiecte şi a declarat că apreciază “deschiderea spre dialog şi progresele înregistrate de Ministerul Fondurilor Europene de la București”.

La rândul său, Cristian GHINEA a dorit să afle cum funcţionează în Germania supravegherea parlamentară a activităţii ministerelor de specialitate. Ministrul român şi-a exprimat regretul cu privire la faptul că în România predomină circul şi scandalurile politice în locul discuţiilor aplicate care să conducă la soluţii tehnice pentru probleme punctuale. “Din păcate, în politica românească, dialogul real și aplicat dintre unele comisii parlamentare și ministerele de specialitate lipsește cu desăvârșire. Este și cazul nostru, la Ministerul Fondurilor Europene. Comisia de Afaceri Europene din Camera Deputaților a dinamitat încă de la început orice încercare de a purta o discuție serioasă pe tema fondurilor europene ”.

București, 4 octombrie 2016 - Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a deschis ieri apelurile de proiecte pentru „Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL) — orașe/municipii cu populație de peste 20.000 locuitori”, pentru 7 Regiuni de Dezvoltare (regiuni mai puțin dezvoltate) și Regiunea București-Ilfov.

Apelurile sprijină transpunerea în plan local a măsurilor prevăzute de Guvernul României în Pachetul Antisărăcie. Astfel, la nivelul comunităților urbane caracterizate prin nivel scăzut de educație, grad crescut de şomaj, stare precară de sănătate a locuitorilor și condiții proaste de locuire, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității rome, se vor implementa proiecte integrate în contextul mecanismului de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității.

„Personal, cred că abordarea pe modelul proiectelor integrate, constând din asistenţă şi intervenţie simultană în mai multe domenii de dezvoltare, identificate de comunităţi în funcţie de realitățile locale, este soluţia cea mai potrivită pentru comunităţile marginalizate şi vulnerabile social şi economic" a declarat Ciprian NECULA, secretar de stat în cadrul MFE.

Bucureşti, 29 septembrie 2016 – Cristian Ghinea, ministrul fondurilor europene, a semnat astăzi Ordinul privind aplicarea dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi de modificare şi completare a unor acte normative, precum şi Protocolul de colaborare între MFE şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin care se elimină solicitarea de copii legalizate, cazierul judiciar este înlocuit de declaraţie pe proprie răspundere, iar cazierul fiscal va fi solicitat de către MFE direct de la ANAF.