Marti, 27 septembrie 2016 – Cristian Ghinea, ministrul fondurilor europene, a continuat ieri seria vizitelor de documentare, de aceasta dată la Oradea, aflat în primele locuri din topul orașelor din România care au derulat proiecte finanţate din fonduri europene.

Pe agenda de lucru a ministrului au fost inaugurarea noii centrale pe gaz din cadrul proiectului de reabilitate a sistemului de termoficare din Oradea, analiza lucrărilor de reabilitare a rețelelor de termoficare deja demarate în cadrul POIM pentru modernizarea a 20,2 kilometri de rețele, cu o valoare estimată de 33 milioane de euro, vizitarea amplasamentului viitorului terminal intermodal (un centru logistic feroviar-rutier amplasat pe aproximativ 17 hectare). Vizita a inclus şi o întâlnire la sediul Companiei de Apă Oradea, cu Preşedintele Consiliului Judeţean, reprezentanții unităţilor administrativ teritoriale și conducerea societății. Au fost discutate aspecte legate de extinderea în județ a rețelelor de apă potabilă şi canalizare, dar şi despre continuarea finanţării proiectului de deşeuri din POIM şi necesitatea urgentării procedurilor de delegare a gestionării infrastructurii create prin proiect.

București, 26 septembrie 2016 — Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a decis să prelungească sesiunea de consultare publică pentru Programul „Diaspora Start-Up” care are ca obiectiv stimularea antreprenoriatului în rândul cetățenilor români din diaspora și a celor recent întorși în țară.

MFE răspunde astfel interesului foarte mare manifestat de potențialii beneficiari ai fondurilor nerambursabile şi prelungeşte perioada de consultare până la data de 30 septembrie 2016.

București, 21 septembrie 2016 ― Ministerul Fondurilor Europene (MFE) deschide astăzi apelul „SOLIDAR — Sprijin pentru consolidarea economiei sociale”, cu o alocare de 20 milioane de euro din Programul Operațional Capital Uman (POCU), primul dintr-o serie de apeluri dedicate economiei sociale.

Peste 200 de întreprinderi de economie socială (persoane juridice aparținând uneia dintre categoriile prevăzute în Legea nr. 219/2015 privind economia socială) vor obţine fonduri europene cu o valoare cuprinsă între 40.000 şi 100.000 de euro, sub formă de ajutor de minimis.

Ghidul solicitantului a fost lansat în consultare publică în data de 25 iulie și dezbătut în ședința publică din data de 23 august 2016. Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV) a finalizat normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii privind economia socială. În baza acestor norme, întreprinderile cu vocație socială vor putea să obțină un atestat de întreprindere socială, de la compartimentul de Economie Socială din cadrul Agențiilor Județene de Ocupare a Forței de Muncă, până la sfârșitul acestui an.

București, 20 septembrie 2016 — Ministerul Fondurilor Europene (MFE) și Fondul European de Investiții (FEI) au semnat astăzi Acordul de Finanțare pentru crearea Fondului-de-fonduri pentru Competitivitate, destinat îmbunătățirii accesului la finanțare sub formă de capital de risc și credite pentru firmele inovative din România.

Instrumentele financiare din cadrul Programului Operaţional Competitivitate (POC), în valoare de 59,3 milioane euro, răspund nevoii de finanţare a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) care se confruntă cu un risc crescut de creditare atunci când apelează la credite bancare. Soluţiile oferite de Fondul-de-fonduri sunt fondurile de investiții pentru antreprenoriat (40 milioane euro) şi instrumentul de creditare cu dobândă subvenționată și partajarea riscului (19,3 milioane euro), disponibile prin intermediul unor instituții financiare.

București, 20 septembrie 2016 — Ministerul Fondurilor Europene a luat act de sesizările unora dintre aplicanții pentru Obiectivele Specifice 4.1 și 4.2 din cadrul POCU, care au semnalat faptul că cererile lor de finanţare au fost trimise în termenul legal - înainte de ora 16:00 a zilei de joi, 15 septembrie 2016 - dar procesarea aplicaţiei a depășit acest termen.

Potrivit sesizărilor primite, au existat aplicanți care au terminat de completat cererea de finanțare cu doar câteva secunde înainte de expirarea termenului-limită. Cum procesarea aplicațiilor durează, în sistemul informatic, câteva secunde, este posibil ca unele dintre acestea să nu fi fost validate.

București, 16 septembrie 2016 - Ministerul Fondurilor Europene anunță public închiderea apelurilor de proiecte pentru obiectivele specifice 4.1. “Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360°) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome” și 4.2. “Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360°) în comunitățile marginalizate” din Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020.

În cadrul termenului legal - 15 septembrie 2016, ora 16.00 - au fost înregistrate în total 349 de proiecte, după cum urmează:

  • pentru 4.1 DLI 360° în comunități marginalizate în care există populație aparținând populației rome (zone mai puțin dezvoltate) - 174 proiecte;
  • pentru 4.1 DLI 360° în comunități marginalizate în care există populație aparținând populației rome (zone dezvoltate) - 15 proiecte;
  • pentru 4.2 DLI 360° în comunități marginalizate - 160 proiecte.