București, 15 septembrie 2016 — Ministerul Fondurilor Europene (MFE) lansează astăzi în consultare publică Ghidul Solicitantului „Stagii de practică pentru elevi şi studenţi, în sectorul agroalimentar, industrie şi servicii”, cu o alocare totală în valoare de peste 47,8 mil. euro din Programul Operațional Capital Uman (POCU). Fondurile europene sunt alocate pentru programe de învățare la locul de muncă destinate elevilor din învățământul gimnazial şi liceal și persoanelor din învăţământul post-liceal, inclusiv şcoli de maiştri, în vederea creșterii numărului absolvenților care își găsesc un loc de muncă.

Acţiunile vizate sunt parteneriate între unități de învățământ și companii pentru practică plătită din fonduri europene.

“Premierul Dacian Cioloș a anunțat această linie de finanțare după ce a vizitat uzinele Dacia, atunci când investitorii s-au plâns de lipsa de pregătire practică a absolvenților. De atunci am finalizat acest Ghid care este contribuția MFE la strategia Guvernului de revigorare a învățământului tehnic. Răspundem astfel unei nevoi sociale - revigorarea învățământului profesional și tehnic este una dintre măsurile prevăzute în Pachetul național Anti-Sărăcie - și unei nevoi economice. Există inițiative prin care companii importante și-au propus să investească direct în pregătirea practică a absolvenților. Banii europeni trebuie să încurajeze aceste practici”, a declarat Cristian Ghinea, ministrul Fondurilor Europene.

București, 15 septembrie 2016 ― Ministerul Fondurilor Europene a luat o serie de măsuri suplimentare pentru a asigura o funcționare eficientă a sistemului MySMIS în ultima zi în care beneficiarii pot depune proiecte pe Axele 4.1 „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome - Regiune dezvoltată” și 4.2 “Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate” din cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU).

București, 13 septembrie 2016 ― Ministerul Fondurilor Europene (MFE) deschide astăzi apelurile de proiecte „Şcoală pentru toţi”, cu o alocare de 173,2 milioane euro și „Profesori motivaţi în şcoli defavorizate”, cu o alocare de 25 milioane euro din Programul Operațional Capital Uman (POCU).

Cele două apeluri sprijină Strategia naţională privind reducerea părăsirii timpurii a școlii şi au ca scop reducerea şi prevenirea abandonului şcolar şi promovarea accesului egal la învăţământul preşcolar, primar şi secundar de calitate.

„Şcoală pentru toţi” este un apel de proiecte care se adresează în primul rând copiilor și elevilor precum și tinerilor și adulților din programe A doua șansă. Programul cuprinde măsuri integrate socio-educaționale și vizează în același timp familia, școala și comunitatea. Apelul este deschis tuturor școlilor, dar cele defavorizate au prioritate în evaluare.

„Profesori motivaţi în şcoli defavorizate” este dedicat școlilor cu cel mai ridicat grad de defavorizare, care au mulți copii aflați în risc de abandon școlar și nu reușesc să atragă sau să mențină în școală profesorii calificați. Modelul internaţional de bune practici care a inspirat acest program este Teach for America, aplicat în ţara noastră de către organizaţia parteneră Teach for Romania.

Stimate Doamne/Stimați Domni,

Am citit cu interes scrisoarea dumneavoastră și vă asigur că urmăresc cu atenție propunerile și solicitările beneficiarilor. Sunt conștient de problemele pe care aceștia le-au întâmpinat, pentru scurt timp, săptămâna trecută, cu aplicația MySMIS. Pentru asta le cer din nou scuze.

Lucrăm la unele modificări în sistem pentru a-i aduce îmbunătățiri, iar acest lucru a făcut ca sistemul să fie nefuncțional joi, în jurul prânzului, timp de aproximativ o oră.

Vreau să-i asigur pe toți cei care au fost afectați de aceste probleme că nu vor exista cazuri în care unele proiecte configurate nu vor fi depuse. Vă promit că nimeni nu va fi nedreptățit.                                                                 

Am găsit soluții pentru a eficientiza viteza de funcționare a sistemului şi lucrăm pentru a preîntâmpina posibile probleme.

Știu că beneficiarii se confruntă și cu alte greutăți în procesul de încărcare a proiectelor în sistem, iar doleanțele prezentate în scrisoarea dumneavoastră se află deja pe agenda ministerului.

București, 12 septembrie 2016 – La data de 9 septembrie 2016, la sediul Oficiului Mecanismului Financiar de la Bruxelles, a avut loc cea de-a doua rundă de negocieri pentru Mecanismele financiare SEE și Norvegiene 2014-2021, care a reunit reprezentanți ai Statelor donatoare, ai Oficiului Mecanismului Financiar și ai Ministerului Fondurilor Europene, printr-o delegație condusă de Cristian GHINEA, ministrul Fondurilor Europene.

Statele donatoare au subliniat faptul că România este printre primele state beneficiare care urmează să semneze Memorandumurile de ințelegere privind implementarea Mecanismului Financiar SEE și a Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021.

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) pune la dispoziția beneficiarilor un formular standardizat in format Excel pentru secțiunea Buget din cadrul aplicației MySMIS. Formularul poate fi completat offline și apoi încărcat în aplicație.

Precizare importantă - Formularul standardizat pentru Buget este destinat doar apelurilor pentru POCU.

MFE răspunde astfel solicitărilor venite din partea beneficiarilor și adoptă o nouă măsură care să ușureze procesul de depunere a proiectelor în sistemul MySMIS.

Beneficiarii pot descărca de pe site-ul MFE formularul și să îl completeze. Odată completat, formularul va putea fi încărcat în aplicație cu un singur clic.  
Formularul de tip Excel pus la dispoziția beneficiarilor este identic cu cel generat de aplicația MySMIS.

Opțiunea de import a formularului pentru rubrica Buget va fi activată în aplicația MySMIS începând de luni, 12 septembrie 2016.