București, 7 decembrie 2016 – Ministrul Fondurilor Europene, Dragoş Dinu, susţine iniţiativa introducerii trusoului pentru nou-născuți şi îi asigură pe omologii săi de întreg sprijinul pentru introducerea acestei măsuri în Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2014–2020 (POAD).

Ministrul Fondurilor Europene a răspuns scrisorii comune adresate de ministrul Muncii, Dragoș Pîslaru și ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, prin care se propune introducerea unei măsuri noi în POAD, de susținere a mamelor aparținând grupurilor vulnerabile, respectiv „Trusoul pentru nou-născuți”. Dragoş Dinu le-a transmis colegilor din Guvern că această măsură este inclusă în pachetul de propuneri de modificare a POAD care se negociază în cursul acestei luni cu Comisia Europeană.

București, 23 noiembrie 2016 — În perioada 21-22 noiembrie a avut loc la Bucureşti reuniunea tehnică referitoare la stadiul îndeplinirii condiţionalităţilor ex-ante de către România. La întâlnirea organizată de Ministerul Fondurilor Europene au participat oficiali ai Comisiei Europene şi reprezentanţi ai instituţiilor responsabile de îndeplinirea condiţionalităţilor referitoare la: achiziţii publice (G4.), cercetare şi inovare (1.1), sectorul deşeurilor (6.2), sectorul transport (rutier, feroviar, naval — 7.1, 7.2, 7.3), sănătate (9.3.), reforma administraţiei publice (11).

În data de 16 noiembrie 2016, ministrul Fondurilor Europene a participat la Consiliul Afaceri Generale, unde au fost organizate dezbateri politice strategice referitoare la creșterea eficienței și eficacității politicii de coeziune.

În cadrul reuniunii, Președinția slovacă a realizat o informare privind propunerea Comisiei Europene de modificare a regulamentelor privind: regulile financiare aplicabile bugetului general al Uniunii Europene, regulamentului privind prevederile comune aplicabile FESI și regulamentelor sectoriale.

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) prezintă bilanțul principalelor realizări de la instalarea actualului executiv condus de premierul Dacian Cioloș.

În anul 2016 suma totală a rambursărilor aprobate de Comisia Europeană pentru exercițiul financiar 2007-2013 a depășit 4 miliarde de euro, dintr-un total de peste 14 miliarde de euro.

Procentual, rata absorbției efective în 2016 a crescut cu 21,49%, ajungând la un total de 80,16%.

București, 11 noiembrie 2016 - Comisia Europeană a informat astăzi Ministerul Fondurilor Europene că a emis scrisorile de acceptare a evaluărilor naționale pentru 8 condiționalități ex-ante pe care România le-a asumat prin Acordul de Parteneriat.

Este vorba despre 4 condiționalități privind educația: părăsirea timpurie a școlii (10.1), învățământul superior (10.2), învățarea pe tot parcursul vieții (10.3), existența unui cadru strategic de politică națională sau regională pentru creșterea calității și eficienței sistemelor de educație și formare profesională (10.4), 3 condiționalități referitoare la ocupare: politici active în domeniul pieței forței de muncă (8.1), instituțiile pieței forței de muncă (8.3), existența unui cadru politic strategic pentru promovarea ocupării forței de muncă în rândul tinerilor (8.6) și o condiționalitate referitoare la incluziune socială – reducerea sărăciei (9.1).

București, 10 noiembrie 2016 — Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a decis să prelungească sesiunea de depunere a cererilor de finanţare pentru apelurile “Şcoală pentru toţi” şi “Profesori motivaţi în şcoli defavorizate” din cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU 2014-2020).