București, 9 iunie 2016 – În cel mai scurt timp, Ministrul Fondurilor Europene va emite un nou ordin care va reglementa regimul juridic al achiziţiilor efectuate de solicitanții sau beneficiarii privaţi care efectuează achiziţii pentru pregătirea sau în implementarea proiectelor cu finanțare europeană (finanțate din instrumente structurale – obiectivul "Convergenţă" și fondurile SEE şi norvegian).

București, 30 mai 2016Ministerul Fondurilor Europene (MFE) deschide astăzi apeluri de finanțare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii rutiere, feroviare și de metrou cu un buget total de 5,8 miliarde euro din alocarea totală aferentă Programului Operațional Infrastructură Mare.