Ministrul Rovana Plumb a semnat un contract de extindere și modernizare a sistemului de apă și canalizare în județul Vrancea, datorită căruia 70 la sută din populația totală a județului va fi racordată la canalizare și va avea acces la apă potabilă de calitate.

Finanțat prinProgramul Operațional Infrastructură Mare (POIM), din actuala perioadă de programare, proiectul „Extinderea și modernizarea sistemului de apă și canalizare în județul Vrancea”are o valoare de 245 milioane euro.

Obiectivul acestuia este dezvoltarea unor rețele la standarde europene de calitate de alimentare cu apă și canalizare pe teritoriul județului Vrancea. Investiția va contribui la creșterea calității vieții oamenilor din zonă dar și la protejarea mediului înconjurător.

Proiectul presupune următoarele investiții și activități:

Pentru sistemul de alimentare cu apă:

  • 77 km rețea nouă de distribuție a apei potabile;
  • 32 km rețea reabilitată de distribuție a apei potabile;
  • 163 km aducțiune nouă;
  • 46 rezervoare de înmagazinare;
  • 15 stații de tratare a apei.

Pentru sistemul de colectare a apei uzate:

  • 251 km rețea de canalizare nouă;
  • 6 km rețea de canalizare reabilitată;
  • o stație de epurare a apei uzate care deservește aglomerări cu peste 10.000 locuitori;
  • două stații de epurare a apei uzate care deservește aglomerări cu sub 10.000 locuitori.

Despre POIM: Este cel mai mare program operațional al României și al doilea, ca mărime, din Uniunea Europeană. POIM 2014-2020 este un program important prin valoarea alocării nerambursabile (de peste 9, 4 miliarde euro) și, mai mult, un program strategic pentru țara noastră, având în vedere faptul că asigură finanțarea principalelor priorități de dezvoltare ale României în acord cu angajamentele asumate în Acordul de Parteneriat și cu obiectivele Strategiei Europa 2020.